Československá vojenská vyznamenání (4): Medaile Za chrabrost

Pro ty, jež vykázali na bojišti mimořánou statečnost před nepřítelem, byla určena Československá medaile Za chrabrost

02.06.2016 - Josef TurekPrvní čs. vojenská vyznamenání druhé světové války nechala vytvořit exilová vláda již 20. prosince 1940. Vedle již zmíněného Československého válečného kříže 1939 vznikla i Československá medaile za chrabrost.

Československá medaile Za chrabrost 

Byla zřízena „jako viditelné vyznamenání těm, kteří prokázali činem osobní statečnost před nepřítelem na bojišti vnitřním nebo zahraničním“. Výtvarný návrh medaile byl proveden J. Králem a vyznamenání tvoří bronzová medaile o průměru 33 mm, která na averzu nese hlavu lva zobrazenou z levé strany, hledící vpravo. Středem hlavy je položen meč hrotem vzhůru, přes čepel meče je položena páska s nápisem „ZA CHRABROST“.


Historie Československých vojenských vyznamenání (1940-1945)


Dolní okraj medaile je ozdoben symetricky dvěma lipovými ratolestmi. Na pravé straně je mezi lipovou ratolestí a hlavou lva umístěno trojvrší s patriarším křížem. Reverz medaile nese nápis ve třech řádcích: PRAVDA VÍTĚZÍ 1939, plocha reverzu je ozdobena symetricky položenými lipovými ratolestmi. Medaile je opatřena pevným kulatým ouškem, do nějž je volně zanýtováno raménko stuhy tvořené vidlicovitě položenými čtyřmi jednostrannými lipovými lístky.

Stuha je 40 mm široká, tmavě modrá, nesoucí uprostřed 9 mm široký bílý pruh přeťatý v polovině dvěma červenými proužky o šíři 2,5 mm, které jsou od modré plochy odděleny 1 mm širokým pruhem bílé barvy, okraj stuhy je začištěn bíle. Každé další udělení je označeno bronzovou lipovou ratolestí položenou na stuze. Stejně jako u Čs. válečného kříže 1939 rozeznáváme celkem čtyři vydání, opět sběratelsky velmi vyhledávané jsou obě varianty válečného londýnského vydání.

  • Zdroj textu

    Válka REVUE září 2015

  • Zdroj fotografií

    sbírka VHÚ Praha


Další články v sekci