Duel největších zvonů světa: Ruský Car kolokol vs. mingunský obr Mingun

24.06.2016 - Richard Guryča

S největším zvonem světa je problém. Leží totiž na dně řeky. Chceme-li tedy vyzvat na pomyslný souboj kolosy mezi zvony, musíme vzít za vděk druhým největším. Jenže ani ten nezazvoní, protože pukl žárem. A třetí největší? Ten zase nemá srdce


Reklama

Aby měl duel obřích zvonů smysl, porovnejme největší zvon, který je na světě k vidění, s největším zvonem, který stále slouží svému účelu. Leží-li tedy vůbec největší zvon, téměř třísettunový Dhammazedi, na dně myanmarské řeky Rangún, zůstává největším kolosem mezi zvony Car kolokol, který je k vidění na jednom z nádvoří moskevského Kremlu.

Car kolokol

Moskevský Car kolokol váží neuvěřitelných 202 tuny, je vysoký více než šest metrů a téměř stejný rozměr má i jeho spodní průměr. Zvon byl odléván třikrát a definitivní podobu získal v roce 1735. Jeho výrobu vedli proslulí ruští zvonaři Motorinové, kterým asistovaly zhruba dvě stovky dělníků. 

Poslední výzkumy provedené během renovačních prací (1979-1980) ukázaly, že Car kolokol je výroben z typického zvonového cínového bronzu, s obsahem příměsí zlata a stříbra. Jeho reliéf zdobí zobrazení císařovny Anny Ivanovny, na jejíž rozkaz byl tento zvon odlit, a také cara Alexeje Michajloviče, připomínající, že nový zvon byl odlit ze staršího, odlitého ještě v 17. století během Alexejovy vlády. Na zvonu jsou medailony se zobrazením světců, postavy andělů a tři pásy s rostlinným ornamentem.

Nesmírná masa zvonoviny se ovšem nikdy nerozezněla očekávaným majestátním zvukem. Při dokončování zvonu totiž nešťastnou náhodou vzplála dřevěná konstrukce, a když ji vystrašení dělníci začali hasit, rozžhavený zvon pod vlivem příliš prudkého ochlazování pukl. Z jeho dolní části se odlomil kus vážící jedenáct a půl tuny.

Zmrzačený zvon zůstal v odlévací jámě až do roku 1836. Pak byl vyzvednut, umístěn na kamenný podstavec a dnes je z něj jedna z nejvyhledávanějších turistických atrakcí ruské metropole.

Mingun 

Připustíme-li, že zvony slouží především k náboženským rituálům a smyslem jejich existence je vyzvánět k větší slávě boží, pak lze zvon Car kolokol srovnávat s dalším největším zvonem, který je takříkajíc stále v aktivní službě. Zvon Mingun z mingunské pagody v Myanmaru je ve skutečnosti až čtvrtým největším zvonem světa, ale jeho o něco větší bratr z čínského Pingdingšanu k náboženským účelům neslouží. 

Druhý největší zvon světa, na který lze zvonit a na nějž se v mingunské pagodě také stále zvoní, vyrobili na příkaz krále Bodawpayi kolem roku 1808. Čtyři metry vysoký a devadesát tun vážící zvon nerozeznívá zavěšené srdce, ale údery dřevěného kladiva

Zvon byl původně určen pro Bodawpayovu pagodu, což je rovněž pozoruhodná stavba, popisovaná jako největší cihlový chrám v Asii. Ze základny o průměru pětadvaceti metrů se pagoda zvedá do téměř padesátimetrové výšky a kvůli chybějící věži se mezi odborníky vedou spory, zda jde o stavbu nedokončenou, nebo zda se při stavbě od dokončení věže záměrně upustilo z bezpečnostních důvodů.

Slavný zvon je každopádně zavěšen v sousedství pagody a je běžně přístupný návštěvníkům, takže mezi oblíbené kratochvíle příchozích patří vstupování pod zvon a představy o tom, co by se stalo, kdyby se mnohatunová masa zvonoviny ze závěsu utrhla právě ve chvíli, kdy uvnitř zvonu postávají zvědavci. Mingunský zvon však v závěsu spočívá už celá léta nadmíru pevně a přečkal bez újmy i zemětřesení, které oblast postihlo v roce 1838.

Právě toto zemětřesení však zasáhlo slavnou Bodawpayovu pagodu na břehu řeky Irravadi, která v té době čněla do výše padesáti metrů. Otřesy země poškodily i obrovské třicetimetrové lvy, chránící vstup do chrámu. Pokud by pagoda skutečně vyrostla do původně zamýšlené výšky sto padesáti metrů, byla by katastrofa pravděpodobně mnohem větší.

Se srdcem a bez srdce

Zdánlivě je to souboj nerovný. Oba zvony můžete spatřit a že si na ně můžete sáhnout, ale zvuk toho většího z nich bohužel nikdy neuslyšíte. Pokud jde o čistotu tónu a sílu hlasu, stává se velmi snadno vítězem zvon z Mingunu, protože Car kolokol přišel o výsadu oslovit silou svého zvonění věřící i nevěřící ještě dřív, než to mohl kdokoli vyzkoušet. Vítězí však, pokud jde o velikost. Svou hmotností převáží mingunský zvon téměř dvojnásobně a je starší, slavnější a fotografovanější. Pokud by zvonil, rozeznívalo by tuny jeho zvonoviny zavěšené srdce, zatímco do zvonu v Mingunu se buší dřevěnou palicí.

Reklama

  • Zdroj textu:

    100+1 Speciál: Neuvěřitelná planeta Země

  • Zdroj fotografií: Shutterstock

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Zredukování počtu bizonů v parku je potřeba k udržení rovnováhy v tamním ekosystému a využití dobrovolníků je pro úřady levným způsobem, jak tohoto cíle dosáhnout.

Zajímavosti

Podle vědců z Oxfordu neexistují žádné důkazy o souvislosti mezi používáním moderních technologií a duševním zdravím dospívajících.

Věda

Venuše na snímku zařízení WISPR, během třetího průletu Parker Solar Probe kolem Venuše.

Vesmír

Pařížané byli na zimní záplavy zvyklí, nečekali však, že roku 1910 dostanou tak obrovské rozměry. 

Historie

Britský generál Douglas Haig dokázal přežít válku v relativním dostatku - polní pošta mu doručovala lososí i tetřeví maso, kvalitní francouzská vína nebo třeba brandy.

Válka

Labyrint je symbolem mediteránu, a rovněž tvoří kamennou dominantu na dně lomu v Pavlíkově botanické zahradě.

Příroda

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907