„Dvojčata“ Mléčné dráhy: Jak moc je naše domovská Galaxie unikátní?

Mezinárodní tým astronomů hledal v okolním vesmíru galaxie, které jsou podle základních charakteristik podobné Mléčné dráze. Kolik „dvojčat“ našli a co to o naší Galaxii vypovídá?

02.01.2023 - Stanislav MihulkaVýzkum struktury a tvaru Mléčné dráhy není snadný. Žijeme totiž uvnitř ní a schází nám potřebný nadhled. Ostatní galaxie máme jako na dlani, ale Mléčnou dráhu musíme složitě rekonstruovat. Výhodou naopak je, že můžeme detailně prostudovat chemické složení ohromného množství hvězd a na základě těchto dat srovnávat Mléčnou dráhu s ostatními galaxiemi.

Postupoval tak i mezinárodní tým astronomů, kteří analyzovali rozsáhlý soubor galaxií v průzkumu oblohy Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Vědci mezi nimi hledali galaxie, které jsou podobné Mléčné dráze. Ukázalo se, že podobných galaxií je hodně, v řadě případů ale jde jen o povrchní podobnost.

Hledání dvojčat Mléčné dráhy

Badatelé postupně vylučovali galaxie podle vybraných charakteristik, od hmotnosti až po jejich tvar. Nakonec zůstalo 138 galaxií, které detailně prostudovali, aby zjistili, nakolik jsou opravdu podobné Mléčné dráze. Využili k tomu údaje o tvorbě nových hvězd a o chemické složení různých oblastí jednotlivých galaxií.

Badatelé nakonec dospěli k počtu 56 galaxií, které jsou skutečně hodně podobné Mléčné dráze ve všech studovaných charakteristikách. Z toho vyplývá, že Mléčná dráha není ve vesmíru úplně výjimečná a že existují i další galaxie, jejichž galaktické prostředí by mělo být velice podobné Mléčné dráze, i když se jistě v detailní struktuře, jako je například uspořádání galaktických ramen, budou lišit.

TIP: Pokroucená galaxie: Proměnné hvězdy pomohly zmapovat tvar Mléčné dráhy

Pro astronomy byly velmi zajímavé i galaxie, které jsou na první pohled podobné Mléčné dráze, ale při bližším zkoumání se podstatně liší v některé z charakteristik. Podle autorů studie, která doposud nebyla publikovaná, může jít galaxie stejného typu jako je Mléčná dráha, které ale jsou evolučně pokročilejší. Pokud by se tato teze ukázala jako pravdá, galaxie by nám vlastně ukazovaly, jak bude Mléčná dráha vypadat za několik miliard let. Další možností je, že v takových galaxiích působí či působilo velmi aktivní galaktické jádro, což ovlivnilo jejich strukturu.


Další články v sekci