Geologové rozhodli: Období antropocén se oficiálně zavádět nebude

Geologická komise ukončila roky trvající debaty a jasným výsledkem hlasování odmítla pojem antropocén, který někteří odborníci navrhovali zavést pro období od roku 1950 do současnosti

09.03.2024 - Stanislav MihulkaChemik atmosféry Paul Crutzen v roce 2002 jako první navrhl, že bychom měli zavést nové geologické období antropocén, které vystihne intenzivní působení člověka na planetu, jehož jsme teď svědky. Crutzen původně navrhoval, že by antropocén měl začínat průmyslovou revolucí.

Později vznikla pracovní skupina pro antropocén, která prosazovala, aby byl pojem antropocén zaveden pro období od roku 1950. Hranici takto vytyčeného období, v němž podle pracovní skupiny docházelo ke zrychlení lidského působení na Zemi v mnoha různých směrech, měla být přítomnost stop radioaktivity po jaderných testech. Jako reprezentativní byly vybrány vzorky z Crawfordova jezera v kanadském Ontariu.

Prohra antropocénu

Ve vědě je až překvapivě mnoho věcí výsledkem subjektivních postojů vědců. Typickým příkladem je zavádění nových pojmů a platí to samozřejmě i pro geologii. Zavádění pojmů proto není až tak důsledkem nových objevů, ale spíše práce komisí. Pokud jde o antropocén, geologická podkomise pro stratigrafii kvartéru řešila jeho zavedení dlouhou dobu.

Při nejnovějším zasedání této komise ale proběhlo klíčové hlasování, na němž bylo zavedení pojmu antropocén zamítnuto 12 hlasy ku 4, přičemž 2 členové komise se zdrželi hlasování. Propagátoři antropocénu jsou samozřejmě zklamaní, další odborníci ale toto rozhodnutí vítají. Geologická období jsou totiž již dnes velice neproporční. Například období křídy na konci druhohor trvalo 79 milionů let a je tím pádem podstatně delší než celé třetihory a čtvrtohory dohromady, včetně antropocénu. Zavedení nového a geologicky velmi krátkého období by situaci dále zhoršilo.

TIP: Výškový rekord: Mikroplasty byly nalezeny i poblíž vrcholu Mount Everestu

Po uvedeném hlasování se tedy geologická období nemění, vše zůstává při starém. Oficiálně žijeme v období holocénu, které začalo před 11 700 lety koncem poslední doby ledové. Tehdejší svět vypadal úplně jinak a důkazy o tom se vepsaly do tváře krajiny. Změny vyvolané lidskou činností v moderní době nám sice připadají závratné, protože v této době žijeme, optikou geologických epoch jsou ale takové změny méně dramatické.


Další články v sekci