Reklama


Tři ženy, tři pohnuté osudy - Marie, Georgiana ani Alžběta štěstí po boku manželů nenašly.

22. 03. 2018

Nejčtenejší


Katastr, nám známý pod jménem „tereziánský“, se začal připravovat už v době vlády otce Marie Terezie, císaře Karla VI. Světlo světa ale spatřil až 1. května 1749.

25. 01. 2018

V českých zemích se začala daktyloskopie formovat od konce 19. století

24. 01. 2018

Protivníci se snažili hodit na Borgie všechny hříchy, aby tím očistili zbytek katolické církve

23. 01. 2018


Reklama

V meziválečném Československu akcie bank téměř nepřetržitě klesaly a finanční skandály a špatné investice byly takřka na denním pořádku

22. 01. 2018

Princ Ruprecht nebyl jen velký dobrodruh a schopný velitel, ale také štědrý mecenáš věd a umění

21. 01. 2018

Česká metropole se proměnila v jeden veliký vojenský tábor, ale obyvatelstvo s „Prajzy“ vycházelo celkem dobře

20. 01. 2018

Fridrich Barbarossa na mohučském dvorském sjezdu z roku 1184. Obrázek ze 14. století

18. 01. 2018

Štíhlý blonďák s modrýma očima okouzloval okolí svým zjevem, vybraným chováním a konverzační duchaplností

17. 01. 2018

Reklama

Císař Rudolf II. podepsal v roce 1609 dokument, který do značné míry zrovnoprávňoval katolíky, luterány a kalvinisty.

16. 01. 2018

Při posledním útoku Turků na střední Evropu, spojeném s neúspěšným obléháním Vídně roku 1683, představovalo moravské území strategicky důležitý prostor pro organizování obrany podunajské metropole

15. 01. 2018

Poměrně poklidný život arcivévodského páru skončil sarajevským atentátem

14. 01. 2018

Spolu s Maxmiliánem byli popraveni i dva jeho mexičtí generálové

12. 01. 2018

Modernizace trestního práva se tedy omezila pouze na vydávání některých dílčích předpisů.

11. 01. 2018

Pro Josefa II. byli zednáři obyčejnými kejklíři

10. 01. 2018

Stránky

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907