Reklama


Součástí Hannibalovy armády byli i jezdci na slonech

26. 04. 2018

Nejčtenejší


Štíhlý blonďák s modrýma očima okouzloval okolí svým zjevem, vybraným chováním a konverzační duchaplností

17. 01. 2018

Císař Rudolf II. podepsal v roce 1609 dokument, který do značné míry zrovnoprávňoval katolíky, luterány a kalvinisty.

16. 01. 2018

Při posledním útoku Turků na střední Evropu, spojeném s neúspěšným obléháním Vídně roku 1683, představovalo moravské území strategicky důležitý prostor pro organizování obrany podunajské metropole

15. 01. 2018


Reklama

Poměrně poklidný život arcivévodského páru skončil sarajevským atentátem

14. 01. 2018

Spolu s Maxmiliánem byli popraveni i dva jeho mexičtí generálové

12. 01. 2018

Modernizace trestního práva se tedy omezila pouze na vydávání některých dílčích předpisů.

11. 01. 2018

Pro Josefa II. byli zednáři obyčejnými kejklíři

10. 01. 2018

Nenasytnost Habsburků prohlubovala vzájemné odcizení, zlobu a intriky

09. 01. 2018

Reklama

V sedmi letech nahradili fraucimor mužští učitelé, kteří měli dohlížet na výchovu svých svěřenců

08. 01. 2018

Ve vražedném amoku přepadává, podřezává a znásilňuje. Znetvořená těla nechává ležet, aby je nacházeli náhodní kolemjdoucí

07. 01. 2018

Karel Veliký byl králem Franků a římským císařem. Stal se prvním a největším panovníkem středověku

06. 01. 2018

Temüdžin coby velký chán

05. 01. 2018

Městské právo u nás vycházelo z německých vzorů, konkrétně z práva norimberského a magdeburského, nicméně až do 16. století každé město soudilo zločince podle svých zvyklostí

04. 01. 2018

Marie Terezie se do Františka Štěpána zamilovala už jako dítě

03. 01. 2018

Stránky

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907