Hitlerova cestovka: Kraft durch Freude byla nejoblíbenější nacistickou organizací

Volnočasová instituce vstoupila do dějin jako „Hitlerova cestovní kancelář“, neboť propaganda vychvalovala výhodné zájezdy jako „dárek vůdce“ jeho dělníkům

26.06.2017 - František StellnerPři plánování dovolené měla loajálním pracujícím pomoci instituce Kraft durch Freude (Radostí k síle), která byla součástí jediné povolené „odborové“ organizace Deutsche Arbeitsfront (Německá dělnická fronta). Vznikla v listopadu 1933 a v jejích pobočkách po celé říši pracovalo přes 100 000 zaměstnanců. Hlavním úkolem všech programů KdF bylo odstranit sociální rozdíly a vytvořit pocit sounáležitosti, jinými slovy stvořit velké německé národní společenství, v němž měl mít každý bez ohledu na společenský původ a příjem stejné právo na zotavenou a oddych.

Nástroj propagandy

Organizace KdF, která nabízela přístup k dosud buržoazním privilegiím, měla posílit představu, že režim usiluje o beztřídní společnost ve smyslu národně socialistického lidového společenství. Zvláštní důraz se kladl na posilování patriotismu a tradic. Nacisté pochopitelně akce KdF náležitě propagandisticky využívali k vytváření dojmu, jak skvěle se starají o německého dělníka. Ve skutečnosti ale režimu šlo hlavně o udržení klidu ve společnosti, zvýšení výkonu dělníků bez výraznějšího nárůstu mezd, tedy o zintenzivnění válečných příprav. Cynická prohlášení o „ukončení třídního boje“ v Německu nemohla zakrýt fakt, že třídní a majetková nerovnost zůstala zachována.

Organizace KdF usilovala taktéž o zpříjemnění pracovišť, například zařizovala kantýny, sportoviště nebo zelené plochy, a především nabízela velmi rozsáhlý volnočasový kulturní program. Ačkoliv nebylo jednoduché nadchnout dělníky pro umění, do roku 1938 navštívilo divadelní představení, hudební festivaly, koncerty, putovní umělecké výstavy, večery v krojích nebo přednášky přes 38 milionů lidí. Nutno poznamenat, že se často jednalo o bezplatné a zároveň povinné akce, takže dělníkům ani nic jiného nezbývalo.

Sport a cestování

Sportovní oddělení KdF mělo v kompetenci posilování těla německého lidu. Sport, který byl již před založením organizace KdF oblíbenou volnočasovou činností, hodlali nacisté nyní stejně jako jiné aktivity řídit a kontrolovat. Současně zpřístupnili drahé druhy sportu, například jízdu na koni, plachtění nebo tenis chudším lidem, kteří si dosud nemohli dovolit platit vysoké členské příspěvky. V olympijském roce 1936 se přes sedm milionů osob účastnilo sportovních kurzů. V Berlíně tehdy nedaleko hlavního olympijského stadionu vzniklo „městečko KdF“, které „každému příslušníku německého národa“ umožnilo navštívit olympijské hry.

Nejpropagovanější „službu“ německému lidu však představoval zájezdový program KdF, jenž byl vzhledem k výjimečnému postavení této organizace na trhu i velmi výdělečnou činností. Oddělení Cestování, pěší turistika a dovolená se proto na obratu KdF podílelo celými 80 %. Kromě výhodných krátkodobých a víkendových zájezdů organizovala KdF také delší cesty po Německu a do zahraničí. Největší popularitě se těšily lodní zájezdy do Norska, Itálie, Řecka a na ostrov Madeira. 

Úpadek organizace

Do roku 1939 prodala KdF asi 43 milionů zájezdů, převážně jednodenních. V létě téhož roku skončila její zlatá éra. V důsledku zvýšených příprav na válku s Polskem byly zastaveny námořní plavby i železniční zájezdy, aby se uvolnily kapacity pro vojenské transporty. Kancelář tedy začala místo toho nabízet turistické výlety a večerní akce. Bývalá volnočasová instituce se stala pomocnou organizací, která podporovala válku a posilovala vůli německého obyvatelstva dále bojovat. 

  • Zdroj textu

    Živá historie 5/2016

  • Zdroj fotografií

    Bundesarchiv ( Bild 146II-732)


Další články v sekci