Hrůzné následky zákopové války: Veteráni postižení šrapnelovým šokem

Psychická traumata se za Velké války projevovala velmi širokou škálou klinických příznaků – od extrémního rozrušení, až po stavy naprosté strnulosti. Podívejte se, jak probíhala léčba takových pacientů ve vojenské nemocnici v Devonu...

19.07.2019 - Václav FlekPsychická traumata se za Velké války projevovala velmi širokou škálou klinických příznaků – od extrémního rozrušení, zahrnujícího hysterické reakce a agresivní sklony k okolí a někdy sobě samému, až po stavy naprosté strnulosti, kdy apatičtí muži přestávali komunikovat a vnímat osoby kolem sebe. Podobně se u některých vojáků vyvinul vůlí nekontrolovaný třes končetin i celého těla, u jiných naopak zpomalené pohyby nebo úplná ztuhlost.

Jak to pojmenovat?

Častým projevem postižení býval strnulý, dopředu upřený pohled, s neschopností zaostřit. Mnoho mužů mělo poruchy vyjadřování, od zadrhávání a koktání až po naprostou ztrátu schopnosti mluvit. Dalším obvyklým příznakem se stával výpadek paměti, byť zpravidla dočasný, kdy si někteří postižení nedokázali nejenom vybavit vyvolávající událost, ale nezřídka ani své spolubojovníky a při těžkém postižení ani své vlastní jméno. Zasažení jedinci si téměř pravidelně stěžovali na poruchy spánku, které je často trápily dlouho po válce, od děsivých snů a neschopnosti usnout až naopak po trvalou spavost.

Různým příznakům válečného duševního traumatu odpovídala také široká škála názvů diagnóz, které zpravidla akcentovaly jen některou z příčin nebo projevů – například šrapnelový šok, neurastenie, bitevní únava, bojové vyčerpání, válečná neuróza, reaktivní psychóza, duševní kontuze a jiné. Vojenští lékaři se zpočátku domnívali, že příčinou poruchy jsou mikroskopická poškození mozku extrémními vibracemi vzduchu při zblízka prožitých detonacích, tedy že se jedná o specifickou formu poranění. V důsledku této koncepce pobíralo zpočátku asi 50 000 britských vojáků s tímto postižením státní penzi určenou pro raněné. 

Děsivé obrazy

Video zachycuje pacienty vojenské nemocnice v Devonu v jižním Walesu, kteří se tam podrobovali léčbě. Traumatizovaní veteráni trpí různými příznaky šrapnelového stresu, z nichž nejviditelnější je nekontrolovatelný třes a prázdný pohled. Zaměstnanci zařízení se snaží postiženým pomoci například rehabilitací třesoucích se končetin.

TIP: Když válka otřese vojákovou duší: Stav vyvolaný granátovým šokem

Následují "medailonky" jednotlivých pacientů včetně stručného popisu události, která k šoku vedla. Zaznamenány jsou způsoby léčby a na dalších záběrech je vidět také pokrok, který u veteránů měly. 

  • Zdroj textu

    I. světová

  • Zdroj fotografií

    Rare Historical Photos


Další články v sekci