Čína zveřejnila první detailní geologický atlas Měsíce

Čínští odborníci vypracovali geologickou mapu Měsíce v měřítku 1:2,5 milionům. Má přispět k průzkumu lunárního povrchu i studiu evoluce našeho souputníka.

16.05.2024 - Stanislav MihulkaAmerický program Apollo byl velkým průlomem v průzkumu Měsíce. Od té doby samozřejmě došlo k pokroku, jak ve výzkumu Měsíce, tak i v technologiích, které se k tomu používají. Přesto se ale v lunární geologii stále používají půl století staré mapy, které vznikly v době programu Apollo.

Teď se to nejspíše změní. Čínští odborníci v dubnu zveřejnili nový geologický atlas Měsíce, který zahrnuje geologickou, litologickou a tektonickou mapu našeho souputníka. Na publikaci, jejímž vedoucím editorem se stal Jianzhong Liu z Institutu geochemie Čínské akademie věd, se podílela celá řada čínských akademických institucí.

Geologie 21. století

Program, jehož cílem bylo vytvoření tohoto geologického atlasu Měsíce v měřítku 1:2,5 milionům, započal v roce 2012. Zúčastnění odborníci analyzovali lunární horniny i geologické struktury. Současně s tvorbou atlasu vyvíjeli nové technické specifikace a standardy pro lunární geologické mapování.

Geologická mapa Měsíce. (zdroj: Chinese Academy of Sciences/Institute of Geochemistry, CC BY-SA 4.0)

Jak uvádí Liu, geologický atlas Měsíce je založený na datech z čínského lunárního programu Čchang-e, stejně jako na předchozích programech lunárního výzkumu. Výsledky spojené s tvorbou atlasu zaplňují prázdná místa v geologickém mapování Měsíce a současně přispívají ke studiu vzniku a vývoje Měsíce i celé Sluneční soustavy.

Tektonická mapa Měsíce. (zdroj: Chinese Academy of Sciences/Institute of Geochemistry, CC BY-SA 4.0)

Čínští badatelé mimo jiné vytvořili novou lunární časovou škálu, která zahrnuje tři eony a šest období. Podle nich představují objektivnější pohled na geologickou evoluci Měsíce. Do atlasu zahrnuli celkem 12 341 impaktních kráterů, 81 impaktních pánví, 17 typů lunárních hornin a 14 typů geologických struktur.

Litologická mapa Měsíce. (zdroj: Chinese Academy of Sciences/Institute of Geochemistry, CC BY-SA 4.0)

 


Další články v sekci