Dělostřelecký duel: Jihoafrická houfnice G5 vs. sovětský kanon M-46 (2)

Trvající význam dělostřelectva jednoznačně dokazují i nynější válečné konflikty, a proto pokračují snahy o prodlužování dostřelu. Mezi jakési etalony tohoto náročného oboru se řadí jihoafrická 155mm houfnice G5, která byla kdysi vytvořena jako efektivní odpověď na sovětský polní kanon M-46 kalibru 130 mm

26.10.2023 - Lukáš VisingrMezi uživatele kanonu M-46 patřily mimo jiné i ozbrojené síly marxistického hnutí MPLA v Angole, po jehož boku se do angolské války zapojila expediční vojska z Kuby, která se také mohla chlubit touto výkonnou zbraní. Soupeřící organizace UNITA se těšila podpoře od Jihoafrické republiky, jež do Angoly následně vyslala i intervenční síly, které se záhy střetly s vojsky MPLA a Kubánci. 

Úvodní část: Dělostřelecké souboje na jihu Afriky: Duel houfnice G5 vs. kanon M-46 (1)

Práce kanadského experta

Jihoafrické dělostřelectvo se však v té době (tedy ve druhé polovině 70. let) rozhodně nemohlo označovat jako moderní, neboť jeho hlavní zbraň představovala stará britská 5,5palcová (140mm) houfnice s dostřelem méně než 17 km. Síly MPLA a Kuby je proto mohly snadno „přestřílet“, což se podepsalo i na výsledcích řady bitev. Jihoafrická zbrojovka Armscor sice již delší dobu pracovala na nových dělech, ale toto zadání zpočátku nemělo prioritu, což pak angolská válka změnila. Dočasným řešením se stal nákup několika izraelských 155mm houfnic Soltam M-71, zařazených do výzbroje pod názvem G4, ale kvůli dlouhodobé odpovědi se Jihoafričané obrátili na muže, jehož práce ostatně ovlivnily též zrod izraelské zbraně.

Nebyl jím nikdo jiný než kanadský dělostřelecký expert Gerald Bull (1928–1990), jenž v 70. letech představil nový typ tažené houfnice GC-45. Její 155mm hlaveň o délce 45 násobků dokázala vyslat granáty na vzdálenost 30 km a speciální munici s dnovou složí (BB, base-bleed) dokonce až 39 km. Toto dělo, jež vyráběla Bullova firma SRC (Space Research Corporation), se potom stalo základem řady zahraničních zbraní. Jihoafričané koupili malou sérii děl GC-45, která podrobili testům, a následně některá Bullova řešení zapracovali do děla své konstrukce. Jihoafrická republika sice čelila zbrojnímu embargu, ale Bull neměl velké námitky proti jeho porušení, jelikož nenáviděl komunisty a chtěl přispět k boji proti nim. Později byl za své činy v USA souzen a vězněn, ale zrod nové jihoafrické houfnice G5 to již nezastavilo.

Dostřel jihoafrické houfnice 

Zbraň, která vstoupila do služby roku 1983, převzala většinu balistických řešení GC-45, takže dostala 155mm hlaveň dlouhou 45 násobků ráže, jihoafričtí inženýři však aplikovali také řadu vlastních nápadů. Mezi ty patřila jednokomorová úsťová brzda a pneumatický nabiják, jenž se nacházel u šroubového závěru a staral se o zasouvání střely do nábojové komory v jakémkoliv úhlu náměru. Prachové náplně v textilních vacích se musely stále zasunovat ručně, ale i tak se jednalo o významnou pomoc pro obsluhu. Ostatně i nábojová komora byla neobvyklá, protože Bullovo původní dělo se drželo standardu NATO, tedy objemu 23 litrů, avšak JAR se na tento předpis ohlížet nemusela, a tudíž firma Armscor instalovala komoru o objemu 25 litrů. 

S granátem ERFB (podkaliberní s těsnicími nákružky) dostřel přesahoval 30 km, ale pokud se použila střela ERFB-BB, dalo se střílet na dálku přes 39 km. A když mohly houfnice G5 zaujmout pozice na náhorních plošinách, pak se kvůli nižší hustotě vzduchu občas stávalo, že granáty dopadaly ve vzdálenostech přes 40 km. Vedle své výtečné balistiky se houfnice G5 vyznačovala také dalšími zajímavými rysy, například čtyřkolovou lafetou s pomocným motorem o výkonu 57 kW, díky čemuž se zbraň mohla na kratší vzdálenosti přesouvat též sama, respektive bez pomoci tahače. 

Kromě tříštivo-trhavých granátů se dodávala též zápalná, chemická či dýmová munice. Protipancéřové střely sice tehdy chyběly, ničivý účinek 155mm granátů však byl takový, že při přímé palbě proti tankům zcela stačila i tříštivo-trhavá munice. Jihoafričané později osadili dělo G5 na šestikolový obrněný podvozek, čímž vznikla samohybná houfnice G6. Obě zbraně byly s velkými úspěchy nasazeny v Angole a získaly též exportní kontrakty. Jihoafrický průmysl je posléze i opakovaně modernizoval a dnes nabízí varianty s hlavněmi o délce 52 násobků ráže, které na trhu představují velmi respektovaný pojem.

Houfnice G5

  • RÁŽE HLAVNĚ: 155 mm 
  • DÉLKA HLAVNĚ: 6,98 m 
  • CELKOVÁ DÉLKA: 9,50 m 
  • CELKOVÁ ŠÍŘKA: 3,30 m 
  • CELKOVÁ VÝŠKA: 2,10 m 
  • HMOTNOST: 13 750 kg 
  • ÚSŤOVÁ RYCHLOST: 897 m/s 
  • MAX. DOSTŘEL: 39,8 km 
  • MAX. KADENCE: 4–5 ran/min. 
  • STANDARDNÍ OBSLUHA: 8 mužů

Měření sil

Kubánské expediční síly a jednotky MPLA nasadily během války v Angole dva základní typy sovětských dělostřeleckých zbraní, a sice kanony M-46raketomety BM-21 Grad. Jednalo se o velmi účinnou kombinaci, protože 130mm děla pálila na bodové cíle, zatímco raketomety se osvědčily při potřebě plošné destrukce. Jihoafrická armáda nejdřív neměla adekvátní odpověď a musela improvizovat, než mohla v polovině 80. let nasadit houfnice G5 a vedle nich 127mm raketomety Valkiri. Zbraň G5 představovala opravdový zlom, neboť z hlediska dostřelu tehdy šlo o jedno z nejvýkonnějších polních děl světa. Nastala tak paradoxní situace, jelikož řada zemí třetího světa v 70. a 80. letech užívala různé deriváty Bullovy konstrukce, které nabízely výrazně lepší parametry než zbraně armád NATO i Sovětského svazu. 

Houfnice G5 v každém případě přinesla pádnou odpověď na kanon M-46, protože jej dramaticky překonávala v dostřelu i ničivé síle, ačkoli byla daleko těžší, což se odráželo v obtížnější dopravě. Výraznou výhodu ale znamenal pomocný motor G5. Potřeba manipulace s těžšími granáty logicky znamenala nižší rychlost palby u jihoafrického děla, byť v tom výrazně pomáhal pneumatický nabiják. Jihoafrické dělostřelectvo proto slavilo úspěchy především díky houfnici G5, jejíž modernizované verze se dosud používají. Také kanon M-46 (a jeho čínská kopie Typ 59) stále slouží a zejména pro chudší země pořád jde o poměrně dost výkonnou zbraň, což ještě podtrhují modernizační programy, které nabízí třeba Čína či Izrael. 

Je však velice příznačné, že většina těchto úprav zahrnuje změnu kalibru na 155 mm (takto byly upraveny například indické zbraně), takže se M-46 dostává de facto do stejné třídy s G5. Nesporné je, že sovětský kanon i jihoafrická houfnice značně ovlivnily vývoj dělostřelectva ve 20. století, avšak jasné dlouhodobé vítězství si odnesl typ G5.


Další články v sekci