Hvězdná hyperporodnice ze souhvězdí Kentaura: Jak vznikají kosmické bubliny?

Kosmická bublina RCW 79 je příkladem stimulované tvorby hvězd. Jak podobné bubliny vznikají?

15.10.2022 - Michal Švanda



Prohlédneme-li si podrobné snímky některých mlhovin – zejména těch, kde se intenzivně rodí hvězdy – můžeme v určitých místech spatřit kruhový útvar připomínající dutinu. Ještě lépe jsou popsané bubliny vidět v rádiových mapách pořízených na vlnové čáře neutrálního vodíku: Daná pozorování totiž zachycují i plyn, jenž sledování v jiných oborech elektromagnetického záření uniká.

TIP: Bubliny stvoření: Teleskop Spitzer pozoroval bublající hvězdnou porodnici 

Podrobnější průzkum ukazuje, že se ve stěnách bubliny často odehrává druhotná tvorba stálic. Dnes jsou si odborníci jistí, že bubliny vznikají vlivem rázových vln šířících se od místa, kam hvězdy svou činností vložily velké množství energie. Nejčastěji jde o důsledek jednoho či více výbuchů supernov v jádře mladé hvězdokupy. Od lokality se rozpíná horký řídký plyn, hrne před sebou původní mlhovinu na stranu a současně ji zhušťuje – což může znamenat dostatečný impulz k zážehu druhotné tvorby hvězd. 


Další články v sekci