Jak by mohl Měsíc přispět k detekci gravitačních vln?

Bylo by možné detekovat gravitační vlny pomocí interference laserového svazku po odrazu na Měsíci?

11.03.2023 - Michal ŠvandaV roce 2015 se otevřelo nové pozorovací okno pro výzkum vesmíru: Poprvé se podařilo přesvědčivě zachytit gravitační vlny spojené se splynutím dvou černých děr, jejichž existenci předpověděla o sto let dřív Einsteinova obecná teorie relativity. Od té doby máme gravitačních událostí potvrzeno již několik desítek. Současné detektory však skýtají jen velmi omezené možnosti a dokážou zachytit pouze vysokofrekvenční kmity prostoru pocházející z kataklyzmických událostí. Studiem i jiných frekvenčních rozsahů v astronomii gravitačních vln bychom se mohli například dozvědět více informací o kosmu samotném. 

Odborníci proto přišli s myšlenkou, že by se dala k detekci průchodu gravitačních vln použít interference laserového svazku po odrazu na Měsíci. Princip se v podstatě neliší od současných detektorů, s tím rozdílem, že kupříkladu rameno zařízení LIGO měří 4 km, zatímco rameno měsíčního detektoru by bylo dlouhé 384 000 km.

TIP: Tajemství gravitačních vln: Jak vznikají gigantické vrásky v časoprostoru

Předchůdci popsané technologie již fungují: Jde o koutové odražeče zanechané na lunárním povrchu misemi Apollo, jež ovšem slouží k měření vzdálenosti Země–Měsíc. V případě výrazného zdokonalení by nám přitom tatáž technologie mohla přinést zprostředkovaný pohled až na samotný počátek vesmíru.


Další články v sekci