Jak se liší hvězdné asociace od otevřených hvězdokup?

15.01.2022 - Michal ŠvandaStálice ve vesmíru nevznikají osamoceně, nýbrž společně, v jakýchsi hvězdných porodnicích. Jakmile v oblaku převáží gravitační síla, začne kolabovat, a to hierarchicky. Z těch nejmenších plynných fragmentů vzniká množství jednotlivých stálic. Je-li jich málo, nanejvýš deset tisíc, nepojí je příliš silná gravitační vazba a časem se rozprchnou do okolí. Také v těchto případech hovoří astronomové o hvězdných asociacích či otevřených hvězdokupách. Hranice mezi uvedenými typy kup není pevná, obecně se však asociace považují spíš za řidší. 

TIP: Nejkrásnější společenství hvězd: Za tajemstvím rozzářených hvězdokup

Před deseti lety byl publikován odborný článek, který stanovil rigorózní kritérium rozlišující mezi hvězdnými asociacemi a otevřenými hvězdokupami. Aglomerace, v nichž průměrná délka života stálice přesahuje typickou dobu průchodu hvězdy konglomerátem, jsou (slabě) gravitačně vázány a lze je označit za hvězdokupy. V opačném případě gravitační vazba fakticky neexistuje a z hlediska definice jde o hvězdnou asociaci. 


Další články v sekci