Jak vznikají pekuliární galaxie?

Ze všech známých galaxií tvoří pekuliární galaxie jen zhruba 1 %. Jak tyto zvláštní galaxie vznikají?

04.03.2023 - Michal ŠvandaPřívlastkem „pekuliární“ označujeme galaxie, které jsou nějakým způsobem neobvyklé: nejčastěji tvarem, velikostí či složením. Poznáme je podle silně nesymetrických proporcí, zprohýbaných disků a protažených slapových ohonů, přičemž do zmíněné skupiny spadá odhadem 5–10 % hvězdných ostrovů. 

Ohledně jejich vzniku se odborníci shodují: Pekuliární galaxie jsou výsledkem blízkého vzájemného působení hvězdných ostrovů, často tzv. galaktického kanibalismu. Jakmile se dva ostrovy dostanou do bezprostřední blízkosti, vzájemný gravitační vliv přeskupuje celé porce původně uspořádaných útvarů. Gravitační slapy z prolétajících objektů vytrhávají celé plynné ohony, jejichž přirozenou součástí zůstávají i stálice. Změny v rozložení plynu pak velmi často indukují novou hvězdotvorbu.

TIP: Vesmírné kolize: Když se srazí planety, hvězdy černé díry nebo galaxie

Pokud došlo ke skutečné srážce a splynutí dvou galaxií, mají i tyto výsledky nezřídka roztodivné tvary. Jejich společného jmenovatele však představuje zvýšená aktivita galaktického jádra. I proto nemalé procento pekuliárních galaxií patří současně do kategorie aktivních hvězdných ostrovů.


Další články v sekci