Mění se nějak vzdálenost oběžné dráhy mezi Sluncem a Zemí?

Průměrná vzdálenost naší planety od Slunce činí 150 milionů kilometrů. Mění se tato vzdálenost nějak a jak se bude vyvíjet do budoucna?

09.08.2022 - Martin ReichmanOběžná dráha Země je eliptická, tudíž vzdálenost mezi Zemí a Sluncem se mění prakticky neustále. Výstřednost této elipsy je ale velmi malá – vzdálenost mezi Zemí a Sluncem se pohybuje v rozmezí 147 097 000 km (během perihélia) až do 152 099 000 km (při aféliu). Vzdálenost Země od Slunce ale neovlivňuje střídání ročních období, jak se kdysi mylně vysvětlovalo. Střídání ročních dob na různých místech planety vychází ze sklonu zemské osy.

Mění se ale vzdálenost oběžné dráhy Země od Slunce? V malé míře ano – může za to interakce slapových sil Země a Slunce, která „tlačí“ naši planetu dál od mateřské hvězdy. Podobný efekt ostatně můžeme pozorovat i ve vztahu Země a Měsíce. Rozdíl této interakce je ale takřka zanedbatelný, podle současných výpočtů jde o jeden mikrometr ročně.

Existuje ale i významnější (i když stále velmi malá) síla, která nás od naší mateřské hvězdy vzdaluje. Na Slunci probíhá termojaderná fúze, při které se vodík postupně a velmi pomalu mění na helium, za uvolnění obrovského množství energie. Každou sekundu se při tom spálí 700 000 000 tun vodíku, přičemž od svého vzniku už Slunce spotřebovalo zhruba polovinu svých zásob vodíku. Každou sekundou Slunce opustí asi milion tun slunečního plazmatu – od svého vzniku až do dneška tak Slunce do svého okolí vyvrhlo přibližně okolo 0,01 % svojí hmoty a za dobu své životnosti tímto způsobem přijde o 0,1 % své hmoty.

TIP: Jak se Země a Měsíc navzájem ovlivňují? Způsobuje Země vzdalování Měsíce?

Kvůli termojaderné fúzi klesá hmotnost Slunce a tím i jeho gravitační síla. Země se tak v důsledku oslabování gravitačního vlivu Slunce mírně vzdaluje – v průměru o 1,5 centimetru ročně. Za celou životnost Slunce a za předpokladu, že termojaderné reakce budou probíhat po celou dobu konstantním tempem (ve skutečnosti se budou zřejmě zrychlovat) by se tak vzdálenost mezi oběžnou drahou Země a mateřskou hvězdou změnila přibližně o 150 tisíc kilometrů. Vzhledem k průměrné vzdálenosti mezi Zemí a Sluncem (150 milionů kilometrů) jde ale o nepodstatný rozdíl.


Další články v sekci