Naděje Marie Antoinetty: Útěk královské rodiny z Paříže

Myšlenka byla nadnesena už krátce po dobytí Bastily, v průběhu léta roku 1789. Královský pár se pro ni ale rozhodl až o dva roky později

18.07.2016 - Kateřina KučerováFrancouzská královská rodina byla od podzimu roku 1789 internována v Tuilerijském paláci v Paříži. Král Ludvík XVI., jeho manželka Marie Antoinetta a jejich dvě děti se stali zajatci revoluce. Ve stále radikálnějším ovzduší hlavního města se rozhodli v červnu roku 1791 odjet.

Sluhové v roli pánů

Nakonec bylo stanoveno datum útěku na pondělí 20. června večer. Královská rodina byla celý den velmi nervózní, ovšem snažila se počínat si co možná nejobvykleji. Na náměstí blízko Tuilerijského paláce čekal toho večera prostý kočár, který řídil hrabě Axel Fersen převlečený za vozku. Vzácný náklad pak dopravil nejdříve za městskou bránu Saint-Martin k čekající berlině a následně až na první zastávku v Bondy, kde se rozloučil a od skupiny se odpojil.

TIP: Smrt cenou za věrnost: Tragický konec nejlepší přítelkyně Marie Antoinetty

Urozená rodina bez komplikací projížděla stanovenou trasou. Do stanice v Châlons-sur-Marne jim zbývalo jen 20 kilometrů, byly dvě hodiny odpoledne a nedaleko za tímto stanovištěm měl už čekat hrabě Choisel a jeho vojenská posádka. Právě v této fázi cesty se na skupinu cestujících přilepila smůla, která ji provázela až do konce. Dva koně klopýtli a spadli a musel jim být opravován postroj, což trvalo dvě hodiny. Situaci zkomplikoval i hrabě Choisel, který po několikahodinovém čekání zpanikařil, došel k názoru, že se od cesty upustilo, a začal stahovat své dragouny směrem na Montmédy. Královská skupina přes pozdější ohromení, že je na domluveném místě nikdo nečeká, pokračovala dál. 

Tragicky všímavý poštmistr

Událost, která se odehrála na poště v obci Sainte-Ménehould, kde královští uprchlíci přepřahali koně, vešla do dějin. Zdejší poštmistr Jean-Baptiste Drouet totiž odhalil pravou totožnost cestujících. Po odjezdu berliny začal jednat. Spolu se svým přítelem Guillaumem se rozhodl kočár pronásledovat. Do malé vesnice Varennes-en-Argonne, kam měl vůz namířeno, se jim podařilo dorazit před královskou skupinou. To už poštmistr zburcoval vesnici a vysvětlil situaci zplnomocněnci místní komuny, panu Sauce. Rodina byla zadržena a v šest hodin ráno dorazili vyslanci Národního shromáždění s rozkazem k jejímu návratu do Paříže. 

  • Zdroj textu

    Živá historie 7-8/2014

  • Zdroj fotografií

    Wikipedie


Další články v sekci