Nové důkazy: Blazary jsou zřejmě továrnami vysokoenergetických neutrin

Energií nabitá neutrina kosmického záření zřejmě skutečně vznikají v nesmírně aktivních a extrémně zářících jádrech galaxií – v blazarech

21.07.2022 - Stanislav MihulkaKosmické záření, které neustále skrápí naši planetu, představuje proud částic rozmanitého původu. Součástí kosmického záření jsou i obtížně detekovatelná vysokoenergetická neutrina. Nemají téměř žádnou hmotnost, jsou elektricky neutrální a s běžnými částicemi se téměř nesrážejí. Víme, že přilétají z velmi hlubokého vesmíru, z objektů vzdálených miliardy světelných let. Zatím ale nebylo úplně jasné, jaké objekty to jsou.

V roce 2017 se objevila studie v prestižním časopise Science, podle které byl zdrojem vysokoenergetického neutrina, předtím detekovaného neutrinovou observatoří IceCube na jižním pólu, blazar TXS 0506+056. Blazary jsou vzácné a extrémní objekty, zřejmě galaktická jádra poháněná supermasivní černou dírou, která velmi intenzivně září přes celé elektromagnetické spektrum. Kolem tohoto výzkumu se ale rozhořely spory a ne všichni odborníci s těmito závěry souhlasí.

Původ neutrin kosmického záření

Mezinárodní tým odborníků nedávno přinesl nové, přesvědčivější doklady, že zdrojem přinejmenším části vysokoenergetických neutrin kosmického záření jsou skutečně blazary, které doposud nejasným mechanismem urychlují neutrina na ohromující energii. Badatelé porovnávali data zmíněné neutrinové observatoře IceCube s daty BZCat, což je jeden z nejvíce kompletních katalogů známých blazarů. Tímto způsobem ověřili, že existuje souvislost mezi vysokoenergetickými neutriny a blazary.

TIP: Částicová sprška: Odkud se bere a z čeho se skládá kosmické záření?

Členové týmu věří, že zatím narazili jen na špičku ledovce. Budou shromažďovat další pozorování, aby odhalili mechanismus vzniku neutrin s extrémní energií. „Potřebujeme rozlišit objekty, které vytvářejí neutrina od těch, které to nedělají. To nám přidá další dílky ke skládačce velké vesmírné záhady urychlování částic kosmického záření,“ uvádí v tiskové zprávě Ženevské univerzity Andrea Tramacere, který je jedním z odborníků na numerické modelování urychlovacích procesů a radiačních mechanismů působících v relativistických jetech.


Další články v sekci