Pátrání po cizím životě pokračuje: Mohl by být v molekulárních mračnech?

Na mnoha místech v galaxiích se vyskytují molekulární mračna, která tvoří vodík s dalšími látkami. Dokázaly by v takovém extrémním prostředí přežít organismy?

06.12.2023 - Stanislav MihulkaPředstava existence mimozemského života je fascinující. Stále ale poněkud tápeme v tom, kde bychom ho měli vlastně hledat. Zaměřujeme se především na Mars a nově i na měsíce plynných obrů – Europu nebo Enceladus, kde se zřejmě nalézají podpovrchové oceány. Nepochybně ale existují i další možnosti…

Astronomové před časem objevili zajímavé organické látky, včetně polycyklických aromatických uhlovodíků, v molekulárních mračnech. To jsou oblasti ve vesmíru, kde převažuje molekulární vodík, ale vyskytuje se tam i řada dalších látek. Mohl by v takovém prostředí, které se velmi liší od planet či měsíců, existovat nějaký život?

Život v mračnech

Čínský odborník Lei Feng z Čínské akademie věd a Nankingské univerzity se domnívá, že taková myšlenka stojí za průzkum. Ve své studii, která doposud neprošla recenzním řízením, se zabývá možností, že by život vlastně mohl původně pocházet z molekulárních mračen. Podle této představy by takové prvotní organismy mohly být metanogenní a acetogenní, které jako vedlejší produkty svého metabolizmu produkují metan, respektive kyselinu octovou.

Prostředí molekulárních mračen je z našeho prostředí extrémní a nehostinné. Feng je ale přesvědčen, že by tam život v určité podobě mohl fungovat. Klíčovou podmínkou by byla přítomnost vhodné kapaliny. Tou by podle Fenga mohly být molekuly vodíku, které se chovají jako kapalina za teplot zhruba mezi 14 a 20 kelviny. Shodou okolností jde o typickou teplotu molekulárních mračen.

TIP: Molekulární mračno Sagittarius B2 je smrdutou chemickou laboratoří

Dalším zásadním předpokladem pro přítomnost života v molekulárních mračnech je možnost získávání dostatečného množství energie. Feng dospěl k závěru, že metanogenní organismy, které by využívaly reakci oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého nebo acetylénu s molekulami vodíku, mohou získat dostatek energie na to, aby přežily v molekulárních mračnech. Vypadá to, že molekulární mračna můžeme přiřadit ke slibným místům pro hledání mimozemského života.


Další články v sekci