Planeta se ohřívá a jezera tím přicházejí o životadárný kyslík

Globální oteplování a změny klimatu připravily jezera za posledních 40 let v průměru o 5,5 procenta kyslíku v povrchové vrstvě vody. Ztráta životadárného kyslíku v jezerech je ještě výraznější než v oceánech

08.06.2021 - Stanislav MihulkaPlaneta se otepluje a otepluje se i voda v oceánech a v jezerech. Tím se dostává ke slovu jednoduchá fyzika. Čím teplejší jsou horní vrstvy vody, tím hůře se v ní rozpouštějí plyny a tím méně se do takové vody dostane kyslíku. Jak zjistil Kevin Rose z amerického institutu Rensselaer Polytechnic Institute se svými spolupracovníky, tento problém je palčivější pro sladkovodní jezera.

Badatelé analyzovali přes 45 tisíc naměřených profilů teploty vody a obsahu rozpuštěného kyslíku. Z jejich výsledků vyplynulo, že během posledních 40 let poklesl obsah rozpuštěného kyslíku v povrchové vrstvě vody v průměru o 5,5 procenta. Zároveň se ukazuje, že sladkovodní jezera ztrácejí kyslík zhruba třikrát až devětkrát rychleji než oceány. 

TIP: Alarmující zprávy: Světové oceány ztrácejí šokujícím tempem kyslík

Výzkum zahrnoval data z celkem 393 jezer v oblastech mírného pásu, která byla zkoumána v letech 1941 až 2017. Snižování obsahu kyslíku v jezerech může mít celou řadu následků, od biochemických pochodů ve vodě, až po život lidských populací, které jsou na jezerech závislé. Rose zdůrazňuje, že kyslík představuje ve vodě velmi významný zdroj pro vodní organismy a potravní sítě. Pokles obsahu kyslíku může vést ke ztrátě některých druhů. Další problém je v tom, že poklesu kyslíku využívají bakterie, které ve vodě produkují metan a tím přispívají ke globálnímu oteplování.

 


Další články v sekci