Potvrzeno: Švýcarské Alpy navzdory erozi stále rostou

Přestože Alpy obrušuje eroze, díky působení geologických sil tito švýcarští velikáni stále rostou

02.12.2020 - Stanislav MihulkaGeologické procesy bývají velmi pomalé a zároveň značně rozsáhlé, takže je pro nás velmi obtížné je sledovat. Mezinárodní tým geologů z Bernské univerzity k výzkumu dopadů eroze Alp využil kosmické záření. Vědci se zaměřili na hodnoty obsahu izotopu beryllia-10, který vzniká na zemském povrchu v důsledku působení kosmického záření, v písku více než 350 alpských řek.

Z obsahu izotopů dokázali vědci vyčíst, jak intenzivní je v Alpách eroze, tedy odnos materiálů hor působením okolního prostředí. Výsledky jejich výzkumu ukázaly, že v Alpách není eroze hor natolik silná, aby překonala stále ještě probíhající proces zdvihu Alp, k němuž dochází kvůli posunům tektonických desek.

TIP: Odborníci pochybují o výšce Mount Everestu: Nová expedice ho přeměří

To znamená, že Alpy rostou rychleji, než je obrušuje eroze. Podle badatelů je tento proces výrazný především ve Švýcarských Alpách. Výsledky výzkumu rovněž ukazují, že intenzita eroze v Alpách souvisí především s reliéfem krajiny a sklonem terénu. Naopak intenzita srážek a míra odtoku vody neměla na intenzitu eroze znatelný vliv.


Další články v sekci