Příjezd Isabely Parmské na svatbu s budoucím císařem Josefem II.

31.10.2022 - Monika SlezákováNevěsta budoucího rakouského císaře Josefa II. přijela na vdavky do Vídně ve velkém stylu. Aby také ne, vždyť Isabela Parmská byla vnučkou samotného francouzského krále Ludvíka XV. Sňatková politika Marie Terezie se v tomto případě ukázala jako mistrný tah. Nejen, že Isabela oplývala urozeným původem, krásnou a inteligencí, ale manželství s Josefem, uzavřené 6. října 1760, se zdálo být šťastným.

Alespoň na první pohled. Přestože přivedla na svět dvě dcery, z nichž jedna zemřela krátce po porodu, začala se svému muži odcizovat a stále více hledala oporu v jeho sestře Marii Kristině. O zvláštním poutu mezi oběma ženami bylo napsáno mnohé. Je však pravděpodobné, že o hlubokých citech, které jeho žena chovala k Mimi a nikoliv k němu, nevěděl.

TIP: Manželské strasti Isabelly Parmské a císaře Josefa II.

Z manželského svazku se rakouský následník trůnu dlouho netěšil. V podzimních dnech roku 1763 udeřily na vídeňském dvoře neštovice. Zatímco se princezny Marie Kristina a Marie Antonie poměrně rychle uzdravily, hleděla Isabela vstříc blížícímu se konci. Přestože bděl Josef dnem i nocí u lůžka nemocné, konec ale odvrátit nedokázal. 23. listopadu 1763 Isabela zemřela.


Další články v sekci