Přírodní rezervace Centrální Surinam: Místo, kam lidská noha nevkročila…

Jihoamerická rezervace Centrální Surinam nabízí ohromnou druhovou rozmanitost rostlin i živočichů. Zatím se ji daří udržovat mimo jiné díky tomu, že tamní tropický deštný prales, horské štíty i mohutné říční toky zůstávají poměrně nepřístupné, a tudíž nepoznamenané rukou člověka
Jen málokterý přírodní skvost zapsaný na seznamu UNESCO se pyšní takovou rozlohou jako rezervace Centrální Surinam. Památka pokrývá bezmála 16 000 km², což odpovídá asi 10 % území jihoamerického Surinamu. Její převážnou část navíc porůstá člověkem málo poznamenaný tropický prales, a v místě se tak vyskytuje ohromné druhové bohatství fauny i flóry. 

Mezi štíty a pralesem 

Rezervace nabízí značnou geografickou rozmanitost, která se promítá také v tamních různorodých ekosystémech. Horské i nížinné porosty zahrnují bezmála pět tisíc druhů cévnatých rostlin a zajišťují domov mnoha živočichům, včetně jaguárů, pásovců, vyder, tapírů, lenochodů či osmi druhů primátů. Lokalitu obývá velké množství z 1 890 druhů obratlovců vyskytujících se na území Surinamu, z čehož 65 se řadí k endemitům – jinde na světě je tedy nenajdeme. 

V korunách stromů zas žije bezmála 400 druhů ptáků, z nichž mnozí jsou vzácní či ohrožení. K ikonickým obyvatelům rezervace pak patří pestře zbarvený skalňák oranžový, s chocholkou ve tvaru půlměsíce. 

Naděje zůstává

Zatímco jiné části amazonského regionu se rychle proměňují v důsledku dřevařství, lovu i těžby, surinamská rezervace dosud zůstává z velké části neporušená a nedotčená lidskou činností – zčásti i díky tomu, že je převážně nepřístupná. Nezbývá než doufat, že se tamní bohatou biodiverzitu podaří udržet co nejdéle. 

  • Zdroj textu

    100+1 zahraniční zajímavost

  • Zdroj fotografií

    Shutterstock


Další články v sekci