Sonda Juno se naladila na zvláštní rádiové vlny vulkanického měsíce Io

V magnetickém poli Jupiteru vznikají díky vulkanické aktivitě měsíce Io dekametrické rádiové vlny.

28.07.2021 - Stanislav MihulkaPlaneta Jupiter má největší a také nejsilnější magnetické pole ze všech planet Sluneční soustavy – jeho zdroj je zhruba 20 000× silnější než zdroj magnetického pole Země a v závislosti na intenzitě slunečního větru může dosahovat až k oběžné dráze Saturnu. Je tak monumentální, že některé velké měsíce Jupiteru obíhají uvnitř jeho magnetického pole. Týká se to i měsíce Io, který je známý svou bouřlivou vulkanickou aktivitou. Io se totiž nachází v příboji rozbouřených gravitačních sil mezi Jupiterem a dalšími velkými měsíci. 

Vědci odhadují, že vulkány na Io každou sekundou vychrlí do vesmíru tunu plynů a prachu. Část tohoto materiálu se rozdělí na elektricky nabité ionty a elektrony, které pak padají na Jupiter. Procházejí přitom magnetickým polem Jupiteru, které urychluje elektrony směrem k pólům plynného obra. Během toho procesu dochází ke tvorbě zvláštních rádiových vln s vlnovou délkou desítek metrů, kterým se říká dekametrické (DAM, podle anglického Decametric radio emissions).

Zpěv Jupiterova měsíce

Meziplanetární sondě Juno, která operuje na oběžné dráze kolem Jupiteru, se podařilo tyto specifické rádiové vlny zaznamenat. Nyní je analyzují vědci z Goddardova kosmického střediska NASA a věří, že se jim z nich podaří vyčíst leccos zajímavého o magnetických polích Jupiteru.

TIP: Proč je Jupiterův měsíc Io plný sopek, které tryskají až 500 km nad povrch?

Badatelé se již mimo jiné dozvěděli, že elektrony, které jsou zodpovědné za dekametrické rádiové záření, vyzařují spoustu energie – mnohem více, než jsme si mysleli. Rozdíl odhadované a zjištěné intenzitě je podle vědců až 23násobný. Vědecká asistentka a přední členka vědeckého týmu analyzující záznam Yasmina Martos se přitom domnívá, že zmíněné elektrony nemusejí pocházet jen z vulkanické aktivity měsíce Io, ale také z dalších zdrojů, například z magnetosféry Jupiteru anebo ze slunečního větru.


Další články v sekci