Středověký rytíř Jan Lucemburský: Milovník turnajových klání

Jako pravý rytíř vyhledával Jan Lucemburský samozřejmě i nejoblíbenější rytířskou zábavu středověku – turnaje ve všech možných podobách

29.12.2022 - Jindřich KačerRoku 1319 uspořádal v Praze takzvaný Artušův kulatý stůl, při němž měli rytíři napodobovat slavné činy rytířů krále Artuše v předem připravených scénářích. Jiná forma hry vypadala tak, že rytíři z pořádající strany zavěsili své štíty na veřejné místo a zasedli ke kulatému stolu. Vyzyvatelé z druhé strany pak přicházeli na místo a vybírali si svého protivníka podle erbu. Pokud ho porazili v klání, sundali jeho štít a zavěsili na to místo svůj.

Král vyhledává turnaje

Nicméně není jisté, jestli se dlouho připravovaný turnaj tehdy v  plánovaných kolosálních rozměrech opravdu uskutečnil, protože spousta pozvaných říšských šlechticů z  politických důvodů odmítla přijet. Další turnaj však na sebe nenechal dlouho čekat. Konal v  Praze roku 1321 a král při něm utrpěl vážné zranění. Ošetřovala ho tehdy manželka Eliška, a tak prý naposledy došlo mezi nimi ke smíření.

Tím pokusy o velké turnaje v  Čechách víceméně skončily a příště už se král účastnil hlavně klání v  zahraničí. Hned roku 1323 se jedno pořádalo v  Cambrai, kde se oslavovalo vítězství u Mühdorfu a kde se měla dojednat nová říšsko-francouzská aliance. Roku 1327 prý Jan probodl při turnaji rytíře v  Burgundsku. Velká veselice byla i při vjezdu krále Jana do italské Parmy – hromadný turnaj tam trval celých osm dní. Další zranění pak utrpěl Jan na turnaji v Paříži roku 1335, kdy chtěl oslavit svůj sňatek s  Beatricií Burgundskou. Král Filip VI. tehdy usilovně vyšetřoval, zda nešlo o nějaký úklad vůči Janovi, ale ten vyšetřování s  rytířským nadhledem zastavil, protože se prý jednalo o pouhou náhodu.

TIP: Turnaje na přemyslovském dvoře: Který král patřil k obávaným soupeřům?

Francie byla ovšem země turnajům zaslíbená a i další Janův turnaj se konal zde. Mělo to být po zmíněném obléhání Tournai roku 1340. Údajně se zde střetlo v  takzvaném buhurtu (tedy hromadné bitce s měkkými zbraněmi beze zbroje) na 700 rytířů. Vzhledem k  tomu, že Jan byl v té době už slepý, můžeme však spíše předpokládat, že se ho účastnil jen jako čestný host.


Další články v sekci