Studium? Zbytečné! Jak omezili nacisté Židům přístup ke vzdělání?

Židé si na školy od pradávna potrpěli. Bohatší z nich považovali za svoji povinnost na ně přispívat. Jenže poté přišel Hitler se svými Norimberskými zákony a všechno bylo jinak...

10.03.2018 - Tomáš NovákO jednom z nejhanebnějších činů české inteligence - vyloučení advokátů a lékařů z profesních komor, tedy faktickému zákazu jejich práce se dnes dost ví. Méně je známo o propouštění židovských učitelů z českých škol. Pro úplnost nutno dodat, že dotyční vesměs v onom čase dopadli jako české, zejména vdané učitelky. Míst bylo třeba pro uprchlíky ze Sudet. Pro muže.

Školy ano, židovští učitelé ne

Mezi 15. březnem a 17. listopadem 1939 ještě fungovaly české vysoké školy. Takřka na den přesně uprostřed tohoto období byl vydán zákaz působení židovských soukromých docentů. Byl to český, kolaborantský zákaz...

Němci posléze nařízení svých protektorátních slouhů přitvrdili. Omezení přístupu ke vzdělání, přesněji faktické zrušení Židům dostupného školství, patřilo k prvním krokům. Ještě předtím bylo nařízeno bezpodmínečné propuštění židovských učitelů ze všech protektorátních škol. Někteří předstírali árijský původ. Pak to již nešlo. Následoval zákaz docházky Židů do jakékoliv školy s německým vyučovacím jazykem na území Protektorátu. Brzy poté opět přitvrdilo. Židovská mládež mohla navštěvovat výhradně židovské školy. Těch bylo málo a stěží přežívaly.

Vzhůru do Palestiny?

V Brně povolily německé úřady v roce 1940 školu v budově Židovské náboženské obce na Legionářské ulici číslo 31. Dostala jméno JUALKA čili Jugend Alyia Schule. Vrchním organizátorem či manažerem (ředitele totiž škola mít nesměla) byl Walter Schwarz. Oficiálně měla připravit mládež pro emigraci do Palestiny a práci v tamních kibucech. Důraz kladla na jazyky a praktickou výuku. V prvním ročníku se vyučovala angličtina, moderní hebrejština a judaismus. Nejvíce hodin věnovali žáci práci na zahradě a v dílnách, jakož i výchově k rodičovství a péči o malé děti.

TIP: Židovský pogrom v Holešově: Skvrna na těle mladé republiky

Druhý ročník byl určen mládeži ve věku od 15 do 20 let. Osnovy odpovídaly zhuštěnému programu stavební, strojní a elektrotechnické průmyslovky i zdravotní škole. Studenti a studentky si mohli svou specializaci vybrat. Vyučovali zde nejen propuštění středoškolští profesoři, ale i jiní odborníci z praxe - například lékaři, kteří přišli o své ordinace. První školní rok se velice vydařil. Jenže další byl na samém počátku ukončen. Bez vysvětlení. Mlčení bylo výmluvné. Problém vyřešily německé zákony v létě 1942. Jak jinak než úplným zákazem vyučování všech žáků židovského původu a zavřením zbývajících židovských škol. Podobně dopadly i kroužky pořádané židovským sportovním klubem Hagibor.

Začaly transporty směr ghetto. Sny o životě v kibucu se rozplynuly. Všichni učitelé JUALKY byli posléze zavražděni v plynových komorách. Přežila jen hrstka žáků. Po osvobození odešli tam, kam se kdysi emigrovat připravovali. Do Palestiny...

  • Zdroj textu

    100+1 historie

  • Zdroj fotografií

    Wikipedie


Další články v sekci