Tvůrci nejstarších jeskynních maleb se zřejmě záměrně přidušovali

Nedostatek kyslíku v zakouřených úzkých jeskyních mohl být múzou pravěkých umělců

12.04.2021 - Stanislav MihulkaPodstatná část nejstaršího umění našeho druhu se nachází v jeskyních na řadě míst světa. Tehdejší umělci se často dostávali do vzdálených a úzkých koutů jeskyní, kde vytvořili svá úžasná díla. Archeolog Yafit Kedar z izraelské Tel-Aviv University je spolu s kolegy přesvědčen, že umístění těchto uměleckých děl není náhodné. 

Již dříve se objevily názory, že fantaskní jeskynní umění vzniklo přinejmenším z části díky rostlinným halucinogenům. Kedarův tým tvrdí, že to mohlo být ještě jednodušší. Podle nich se pravěcí malíři uváděli do transu tím, že pracovali v úzkých prostorách plných kouře z jejich pochodní.

Trans v jeskyni

Tímto způsobem si mohli dávní umělci víceméně záměrně přivodit nedostatek kyslíku a s ním spojený stav změněného vědomí. Mohli to dokázat dlouho předtím, než začali užívat psychoaktivní látky. Jak zdůrazňují badatelé, čím dále se dávný malíř dostal do hlubin jeskyně, tím hlubší byla jeho psychedelická zkušenost a jeho dílo „umělečtější“.

TIP: Obraz prasete z indonéské jeskyně je nejstarší figurální malbou světa

Kedara k výzkumu inspirovala návštěva francouzských jeskyní s pravěkými malbami. Všiml si, že většina maleb se nachází daleko od vstupu a často ve velmi úzkých prostorách. Přitom by bylo možné najít místa, kde by bylo alespoň trochu světla, v místech blízko u vstupu. Modelování proudění vzduchu následně ukázalo, že malby jsou často v místech, kde v přítomnosti člověka rychle klesá hladina kyslíku.


Další články v sekci