V Izraeli odkryli byzantský kostel zasvěcený neznámému mučedníkovi

09.09.2021 - Stanislav MihulkaNe všechny archeologické památky v Izraeli pocházejí ze starozákonních dob. Dokladem je i nedávno objevený velký kostel z období Byzance, který byl postaven asi před 1 500 lety. Podle dochovaných řeckých nápisů byl zasvěcen „slavnému mučedníkovi“. Jeho totožnost ale zůstává neznámá.

V době, kdy byl tento kostel postaven, se na území dnešního Izraele rozkládala Byzantská říše. Z nápisů v kostele vyplývá, že byl rozšířen za vlády císaře Tiberia II. Konstantinose, v letech 578 až 582. Byzanc o Izrael a okolní území přišla brzy poté, když je dobyl islámský Rášidský chalífát, mezi lety 634 a 638. Navzdory příchodu islámu ale kostel prosperoval a fungoval dál. Až do desátého století nebyl opuštěn.

"Slavný mučedník"

Kostel, kterému archeologové přezdívají „Kostel slavného mučedníka“, byl odkryt během vykopávek v roce 2017. Nalézá se asi 24 kilometrů jihovýchodně od Jeruzaléma, v Judských horách, které tvoří předěl mezi pobřežní nížinou Šefela a Judskou pouští. Nejprve to v průběhu pátého století byla podzemní kaple v jeskyni.

TIP: Co prozradil rozbor 1500 let starých odpadků ze starověké Byzance?

V šestém století nad jeskyní vyrostl kostel s mozaikami. Jeskyně byla přebudována na hrobku, kde byly zřejmě uloženy ostatky „slavného mučedníka“. Podle archeologů mohlo jít o Zachariáše, což je jméno několikrát zmiňované v Bibli, ale není jasné, který by to měl být, ani zda vůbec šlo o postavu z Bible. Vykopávky v místě kostela pokračují. Snad se časem dozvíme, kdo byl oním „slavným mučedníkem".


Další články v sekci