Je metan ve výtryscích na Enceladu důkazem přítomnosti života?

Výtrysky z povrchu ledového měsíce Enceladu obsahují nečekané množství metanu. Mohly ho vyrobit živé organismy?

09.07.2021 - Stanislav MihulkaStejně jako na Marsu, i na Saturnově měsíci Enceladu vyvolává rozruch metan. Když americká meziplanetární sonda Cassini proletěla fascinujícími výtrysky vody, směřujícími z povrchu Enceladu do vesmíru, detekovala relativně velké množství metanu, které tyto výtrysky (společně s plynným vodíkem a oxidem uhličitým) obsahují.

Regis Ferriere z Arizonské univerzity vedl tým odborníků, podle jehož výzkumu nelze vyloučit, že metan ve výtryscích na Enceladu v pozorovaném množství by mohl mít biologický původ. Podle představ vědců by na Enceladu mohly existovat mikroorganismy, které „požírají“ vodík a produkují metan.

Modelování původu metanu

Podle Ferriereho potrvá ještě desítky let, než naše sondy zblízka prozkoumají prostředí na Enceladu pod jeho ledovým příkrovem. A nepochybně to bude velmi náročné. S kolegy to proto udělali úplně jinak. Vytvořili matematické modely, do nichž zahrnuli známá fakta o Enceladu. S jejich pomocí pak počítali pravděpodobnosti pro různé procesy, které by mohly vytvářet pozorovaný metan na Enceladu, včetně biologické produkce metanu mikroorganismy.

TIP: Podpovrchový oceán na Enceladu je zřejmě příznivý pro život

Badatelé nakonec dospěli k závěru, že na Enceladu buď působí geochemické procesy, které se odlišné od dějů známých na Zemi, anebo je pozorovaný metan opravdu produktem mikroorganismů, spojených s hydrotermální aktivitou pod ledem tohoto Saturnova měsíce.

V podobných případech se zatím vždy ukázalo, že zvláštní jevy je možné vysvětlit i bez živých organismů. To ale pochopitelně neznamená, že bychom se někdy s hypotézou živých organismů nemohli trefit. Enceladus každopádně zůstává velmi zajímavým tělesem pro pozorování a průzkum.


Další články v sekci