Johana z Rožmitálu: Husitská královna

22.01.2016Oddaná manželka, milující matka i bystrá politička. Tak by se dala ve zkratce popsat česká královna Johana z Rožmitálu, která se svým manželem Jiřím z Poděbrad usedla roku 1458 na český trůn.

Datum Johanina narození bohužel neznáme. Za nejzazší ale vzhledem ke smrti jejího otce považujeme roky 1430 nebo 1431. V roce 1450 se provdala za Jiřího z Poděbrad, který si Johanu vybral především ze strategických důvodů. Pocházela z významného katolického rodu, který vlastnil statky v jižních a jihozápadních Čechách a skrze sňatek na svou stranu získal významné spojence. O dva roky později se jim narodil syn Hynek, následovaný pak ještě dalšími dětmi.

Dne 2. března 1458 byl Jiří zvolen českým králem. Korunovace královnou 8. května byla samozřejmě pro Johanu (náležející stejně jako Jiří do „pouhého“ panského stavu), velkým triumfem. Podmínkou uznání volby papežskou kurií bylo, že manželé museli před korunovací tajně složit přísahu poslušnosti papeži a také, že nebudou trpět ve svém království kacířství. Kacíři pro ně na rozdíl od kurie ovšem nebyli utrakvisté, ale např. přívrženci Jednoty bratrské, které přísně stíhali. Život průměrné královny ve středověku nebyl nijak zvlášť pestrý. Většinou se soustředila na péči o chudé a sirotky, doprovázela svého manžela na různá jednání a spravovala vlastní majetek. Johana se ale, kromě běžných činností, podílela i na politickém dění v zemi. Byla členkou manželovy rady a dokonce se stala jedním z jeho nejdůvěrnějších rádců. Johana svého manžela zastupovala i během válečných událostí v dubnu 1468, kdy Jiří táhl na Moravu proti Matyášovi Korvínovi.

Když Jiří z Poděbrad 22. března 1471 zemřel, Johana i nadále zůstala v centru dění. Spolu s jeho syny Jindřichem a Hynkem, kteří byli do volby nového krále jmenováni královskými místodržícími, se snažila udržet jím vytyčenou politickou linii. Zasadila se o podporu Vladislava Jagellonského, kterého kutnohorský sněm 25. května 1471 zvolil českým králem. Nový panovník, se kterým měla přátelský vztah až do své smrti, se v červnu 1471 zavázal dodržovat sněmem zformulované artikuly, mezi kterými bylo i respektování všech královniných práv a svobod. Johana však zemřela již 12. listopadu 1475 na Mělníce.

  • Zdroj textu

    Tajemství české minulosti 6/2011

  • Zdroj fotografií

    Wikipedie


Další články v sekci