K čemu sloužilo Foucaultovo kyvadlo?

Foucaultův experiment přinesl první důkaz otáčení Země kolem své osy. Víte, v čem experiment spočíval?

15.05.2021 - Michal ŠvandaFoucaultovo kyvadlo, pojmenované po svém konstruktérovi J. B. Léonu Foucaultovi, představuje experiment přímo dokazující, že se Země otáčí kolem své osy. V době jeho objevu, v polovině 19. století, bylo sice víc než jasné, že naše planeta rotuje, ale kyvadlo se stalo prvním jasně viditelným důkazem. Zdálo by se, že lepší potvrzení spočívá ve střídání dne a noci nebo v otáčení oblohy. Musíme se však vrátit do vzdálenější minulosti a vzpomenout si, že zmíněné jevy lze snadno vysvětlit jako otáčení sféry Slunce a hvězd vůči nehybné Zemi.

TIP: Kdy přestane Polárka ukazovat sever?

Původní Foucaultovo kyvadlo instalované v Paříži vážilo 28 kg a viselo na 61 metrů dlouhém laně. Z hrotu se sypal písek, jeden kyv trval 16 sekund. Písek kreslil na podlahu trajektorii kyvadla a na první pohled bylo vidět, jak se rovina kyvu stáčí. Jde o důsledek působení Coriolisovy síly, neboť zvolená vztažná soustava (Země) není v důsledku zemské rotace inerciální. Dokonale zkonstruované Foucaultovo kyvadlo si zachovává rovinu kyvu v inerciální soustavě, pod touto rovinou se však otáčí Země. Proto vypadávající písek vykresloval na podlaze rozetu. 


Další články v sekci