Kanibalismus byl běžným pohřebním rituálem v Evropě mladší doby kamenné

Nálezy z Goughovy jeskyně v jihozápadní Anglii a na dalších lokalitách magdalénienské kultury potvrzují, že lidé mladší doby kamenné praktikovali kanibalismus jako součást pohřebního rituálu.

07.10.2023 - Stanislav MihulkaV padesátých letech minulého století byla u lidí kmene Fore na papuánské Vysočině objevena smrtelná neurodegenerativní choroba kuru. Nemoc vyvolává prion (infekční protein), postihující mozek nakažených osob. Příčinou šíření této nemoci je rituální kanibalismus, který tito lidé provozovali při pohřbívání zemřelých.

Nedávný výzkum odborníků britského Přírodopisného muzea v Londýně ale ukázal, že lidé kmene Fore nebyli ve svém chování výjimkou, alespoň pokud jde o historii doby kamenné. Na základě archeologických a genetických analýz vědci dospěli k závěru, že kanibalismus byl standardní součástí pohřebních rituálů na sklonku nejmladší doby ledové. Badatelé během výzkumu narazili na stopy pojídání zemřelých i využívání jejich kostí k výrobě nástrojů.

Kulturní kanibalismus

Místa s doklady kanibalismu během svrchního paleolitu.
(zdroj: NHM, William Marsh

Před 15 tisíci lety sídlili v Evropě lidé magdalénienské kultury. Zástupci této poslední velké civilizace paleolitu obývali celou severozápadní a střední část Evropy a jak dokládají archeologické nálezy z Goughovy jeskyně, působili také na jihozápadě dnešní Anglie. Badatelé zde nalezli stopy po praktikování kanibalismu na více než 100 lidských kostech. Podle vědců jde o doklad toho, že kanibalismus byl během krátkého časového období v tehdejší severozápadní Evropě praktikován při mnoha příležitostech. Paleoantropoložka Silvia Bellová je přesvědčena, že šlo o součást pohřebního chování magdalénských skupin a nikoli o projev nutnosti.

Abychom lépe pochopili nálezy z Goughovy jeskyně v kontextu lidských populací té doby, opětovně jsme analyzovali nálezy ze všech archeologických nalezišť, připisovaných magdalénienské kultuře,uvádí paleogenetik William Marsh.

TIP: Důkazy z jeskyní mluví jasně: Neandertálci byli kanibalové

Na konci mladší doby kamenné přicházeli do oblasti severovýchodní Evropy geneticky nepříbuzní lidé epigravettienské kultury, kteří pocházeli ze Středomoří a střední Evropy. Ti v době asi před 14 tisíci lety postupně nahradili obyvatele magdalénienské kultury a přinesli s sebou klasické pohřby, které jsou bližší moderní kultuře.


Další články v sekci