Kolik máme keltské DNA? Skutečně mají Češi keltský původ?

Přestože nositelem „keltské haloskupiny“ je u nás 25 % mužů, vyvozovat z toho keltský původ našich předků je velmi ošemetné, neboť populace ve střední Evropě se neustále mísily a přesouvaly. Jak je to tedy s keltským původem Čechů?

27.04.2023 - Jindřich KačerPro určení původu našich dávných předků se nabízí především identifikace podle DNA, ani ta zde ovšem nedává konkrétní výsledky. Představa, že na základě analýzy zjistíme, že jsme z 65 % Slované, z 10 % Germáni a zbytek reprezentují geny Keltů, je mylná. Už od pravěku se totiž populace na našem území neustále mísily, což znemožnilo jakoukoliv konkrétnější kategorizaci. Jak je to tedy s keltským původem Čechů? 

I kdybychom za Kelty označili všechny lidi, kteří v našich krajích na přelomu letopočtu žili, dále bychom připustili, že tu rovněž zůstali a že Germáni je pouze „překryli“, přesto se genový fond za další dvě tisíciletí pořádně promíchal. Označovat se v daném smyslu za potomky Keltů je tedy nesmyslné.

Procenta klamou 

Podle zjistitelného chromozomu Y, jenž se dědí z otce na syna, může genetika evropské obyvatelstvo rozdělit pouze na tzv. haploskupiny. Na rozdíl od ženské mitochondriální DNA lze totiž u mužského chromozomu vystopovat jisté zákonitosti. Například díky němu víme, že haploskupina R1a nejvíc převažuje ve východní Evropě a v Česku ji má zhruba 36 % mužů. Dá se proto označit za slovanskou a podobně je to s balkánskou I2, kterou dostala do vínku asi desetina Čechů.

TIP: Jsou Češi Slované? Co o našem původu prozradila analýza DNA?

V západní a jihozápadní Evropě i na severu Itálie pak převažuje skupina R1b, jež by se s přivřením očí dala nazvat keltskou, přestože jsou v ní zahrnuti také Germáni. U nás patří k jejím nositelům 25 % mužů, což by zjednodušeně znamenalo, že má čtvrtina populace po otci „keltský“ původ. Míra zkreslení uvedených informací je však zcela zásadní: Například při spojení keltského otce a slovanské matky by byl syn označen za Kelta, zatímco dcera za Slovanku. A pokud by měl tento „Kelt“ dítě s Germánkou, byl by jejich syn podle haploskupiny chromozomu Y zase jen Kelt. 


Další články v sekci