Kolonizace a obchod s otroky zaplavily Nový svět vražednými viry

Na amerických kontinentech nezabíjely jen neštovice, ale i další nebezpečné viry. Nemoci vybily až 90 procent původních Američanů

10.09.2021 - Stanislav MihulkaKdyž Evropané objevili Ameriku a zahájili kolonizaci Nového světa, došlo k dramatickému vymírání původních obyvatel. Z velké části to měly na svědomí patogeny, které se dostaly do Nového světa s kolonisty a otroky. Původní Američané proti nim neměli vybudovanou prakticky žádnou imunitu. Podle některých odhadů zahynulo až neuvěřitelných 90 procent lidí, kteří v té době na amerických kontinentech žili

Podstatnou část mrtvých měly na svědomí neštovice. Do Nového světa se ale dostala řada dalších patogenů. O jejich řádění máme až překvapivě mlhavé informace. Na historické prameny se v tomto směru nedá úplně spolehnout. Daniel Blanco-Melo z amerického centra Fred Hutchinson Cancer Research Center v Seattlu a jeho kolegové zkoumali historii patogenních virů v Novém světě. Za tím účelem prozkoumali DNA ze zubů lidí, kteří zemřeli během koloniální éry a byli pohřbeni poblíž nemocnice San José de los Naturales Royal Hospital v dnešním Mexico City.

Infekce v koloniální éře

Badatelé z těchto vzorků získali tři genomy lidského parvoviru B19 a jeden genom viru hepatitidy B. Parvovirus B19 je původcem takzvané páté nemoci. Je velmi rozšířený a většinou napadá děti. Průběh onemocnění je obvykle mírný, ale za určitých okolností může dospět až do velmi závažného stavu. Hepatitida B je jedním z nejzávažnějších virových onemocnění člověka, které může skončit smrtí. Lze si představit, že obě tyto choroby mohly být pro obyvatele Nového světa devastující.

TIP: Staletí stará DNA prozradila původ koster otroků v Karibiku

Vědci analyzovali získané genomy a dospěli k závěru, že tyto viry pocházejí ze západní Afriky a do Nového světa se dostaly přes Atlantik, s kolonisty a otroky. Výzkum potvrzuje představu, podle které se na americké kontinenty při kolonizaci dostala celá řada nebezpečných virů. Může to být vysvětlením, proč byly „koloniální“ epidemie v Novém světě tak mohutné a vražedné. 


Další články v sekci