Koně pod kapotou: Jakému výkonu odpovídá jedna koňská síla?

Zejména ve světě automobilů se lze dosud často setkat s vyjádřením výkonu motoru v koňských silách. Kdo začal jednotky koňské síly používat jako první a k čemu původně sloužily?

23.01.2023 - Barbora JelínkováKoncept používání jednotek koňských sil zavedl skotský fyzik James Watt už koncem 18. století, přičemž chtěl běžným lidem zvyklým pracovat s koňmi přiblížit, jak účinný je jeho vylepšený parní stroj. Výkon se obecně definuje coby množství práce za čas. Watt změřil, že průměrný kůň dokáže za minutu 2,5krát otočit velkým mlýnským kolem, a následně dopočítal, jakou práci – tedy koňskou sílu neboli HP z anglického horse power – odvede za den. Na základě výpočtů tak bylo možné koňskou sílu definovat jako výkon, který podává kůň zapřažený v žentouru zdvihající náklad o hmotnosti 180 liber neboli 82 kg, přičemž za hodinu ujde 144 koleček o poloměru 12 stop čili 366 cm.

TIP: Jak to bylo s jablkem: Zrodila se Newtonova teorie gravitace skutečně pod jabloní?

Třebaže se myšlenka ujala, potíž tkvěla v nepřesných definicích liber a stop. Na evropském kontinentu se proto o století později zavedla tzv. metrická koňská síla: Dnes se běžně užívá v Evropě, Jižní Americe a Asii, zatímco v anglosaském prostředí se uplatňuje mechanická koňská síla. V technických materiálech každopádně místo počtu „koní“ zpravidla najdeme přesnější údaj ve wattech, lépe řečeno v kilowattech. Platí přitom jednoduchý přepočet 1 kW = 1,36 HP.


Další články v sekci