Korunní princ Rudolf: Babiččin plukovník a zneuznaný intelektuál (2.)

Císařská akademie věd ve Vídni jmenovala Rudolfa svým čestným členem, zatímco univerzita v Budapešti mu za toto dílo udělila čestný doktorát

26.06.2016 - Jiří PernesV 19 letech dostal korunní princ nového hofmistra, který jej měl „naučit životu“. Uvedl Rudolfa do společnosti a nabídl mu zábavy, které skýtala – bály, pitky, ženy. První sexuální zkušenost prý Rudolf udělal s herečkou Johannou Buskaovou, která pro něj ovšem byla pečlivě vybrána. Ženy mu padaly k nohám a nadbíhaly mu. 

TIP: Přečtěte si, jaké bylo dětství a dospívání korunního prince Rudolfa

Cestující spisovatel

Součástí nového životního stylu následníka trůnu byly dlouhé poznávací cesty po Rakousku, do Švýcarska, Německa a Velké Británie. Mladý muž tak mohl srovnávat domácí poměry s cizinou. Obdivoval zejména Velkou Británii a v nadšení z britských hostitelů začal pohrdat jalovým životem rakouské šlechty. Pod tímto dojmem napsal spis „Rakouská šlechta“, který vydal anonymně. Cesty pokračovaly – Rudolf navštívil Španělsko, Egypt a Palestinu. Své dojmy z východních zemí vtělil do spisu „Eine Orientreise“, který se těšil velké čtenářské oblibě – a to nejen kvůli osobě autora, ale také díky exotické látce, kterou zpracovával. Cesty podnikal Rudolf z Prahy, kam přesídlil na císařův rozkaz v roce 1878 a kde se dostal do styku s českou politikou. 

Válka proti konzervatismu

V Praze se Rudolf dostal do ostrého střetu s konzervativními kruhy, především s katolickým duchovenstvem, reprezentovaným arcibiskupem Schwarzenbergem. V tomto sporu utrpěl těžkou porážku a nakonec využil narození Alžběty, aby koncem roku 1883 prosadil své přeložení do Vídně. Ani v hlavním městě monarchie ale neustaly boje následníka trůnu s konzervativními kruhy. Korunní princ tehdy žil v izolaci: císař jeho upřímně míněné nabídky ke spolupráci rozhodně odmítal, ale Rudolf získal silného spojence.

Spřátelil se s vydavatelem novin Moricem Szepsem – nesmírně bohatým Židem se stejnými politickými názory. Ve svých novinách zveřejňoval o hodně starší Szeps Rudolfovy anonymní články útočící na rakouskou oficiální politiku. Szeps byl spřízněn s významným francouzským politikem Georgesem Clemanceauem a zprostředkoval kontakt mezi ním a následníkem rakouského trůnu. Oba muži se několikrát setkali a Rudolf se netajil, že až usedne na trůn, ukončí spojenectví s Německem a bude se orientovat na Francii. K tomu ale nikdy nedošlo. Korunní princ zemřel za notoricky známých dramatických okolností na zámku Mayerling.

  • Zdroj textu

    Svět 1/2009

  • Zdroj fotografií

    Wikipedie


Další články v sekci