Ladislav Pohrobek: Dítě, které nedospělo

Neměl se stát jen českým, ale rovněž uherským a rakouským panovníkem. Dožil se však příliš nízkého věku na to, aby výrazněji zasáhl do dějin

10.05.2016 - Lenka Peremská



Ladislav se narodil čtyři měsíce po smrti svého otce Albrechta II. Habsburského a vysloužil si tak své přízvisko. Navíc ho matka Alžběta, vnučka Karla IV., přivedla na svět v době, kdy v Čechách teprve doznívala potlačená husitská revoluce. Matka se obávala, že než právě narozené dítě dospěje do věku, kdy bude moci své panství skutečně spravovat, bude jednou pro vždy odstraněno.

Rozbouřené země

Usilovně proto dbala zejména o bezpečnost a obklopila se rádci a poručníky, kteří by zajistili jí i dítěti přežití. Nadto se řídila strategií kout železo, dokud je žhavé, a nechala ukrást uherskou svatoštěpánskou korunu, kterou byl posléze zatím ještě kojenec korunován. Král dítě však tehdy v Uhrách nebyl přijat a novým panovníkem se stal Vladislav Jagellonský. Po jeho smrti o pouhé čtyři roky později byl ovšem Ladislav Pohrobek skutečně uznán. Ani v ostatních dvou zemích nepanoval klid. V Čechách opět využívali šlechtici faktického bezvládí, dokud je mocnou paží nezastavil zemský správce Jiří z Poděbrad.

Opuštěný král

Ladislav Pohrobek však dosud nic z toho, co se dělo kolem, nevnímal. Obklopen kojnými a chůvami možná stěží zaznamenal, že mu v pouhých dvou letech odešel i poslední člen neúplné rodiny. Matka Alžběta Lucemburská zemřela roku 1442 a zanechala tak dítě napospas všem možným uzurpátorům. Poručníkem Ladislava Pohrobka se stal nově zvolený římský král Fridrich III. Habsburský. Jaký vliv mělo Ladislavovo dětství na jeho pozdější vývoj, se nedozvíme. Roku 1457 totiž Ladislav Pohrobek neočekávaně a téměř ze dne na den za blíže neobjasněných okolností zemřel kvůli tehdy neznámé leukémii. Jeho smrt zavdala podnět k mnoha spekulacím trvajícím další staletí. 

Témata

  • Zdroj textu

    Svět 2/2009

  • Zdroj fotografií

    Wikipedie


Další články v sekci