Málem paní Hitlerovou: Čím okouzlila Winifred Wagnerová prvního muže Německa?

Říkala mu Wolfi, on jí Winnie. Tykali si. Hitlerovu nabídku k sňatku ale Winifred Wagnerová odmítla. Dokonce dvakrát! Vlastně udělala celkem slušnou „kariéru“ na to, že část dětství strávila v anglických sirotčincích, kde zažila šikanu a ponižování…

15.05.2024 - Jana LádyováV osmnácti letech se Winifred Williamsová provdala do nejslavnější umělecké dynastie Německa, a zachránila tak rod Wagnerů před vymřením. Od roku 1930 pak Winifred Wagnerová řídila Hudební slavnosti v Bayreuthu, dnes známé jako Bayreuther Festspiele. Už od dvacátých let se Winifred Wagnerová přátelila s Adolfem Hitlerem a mohla se stát jeho ženou… 

Sirotek ze Sussexu 

I když její rané dětství nepatřilo zrovna k těm nejšťastnějším, vše se nakonec v dobré obrátilo. Winifred Williamsová se narodila v roce 1897 v anglickém Hastingsu inženýru Johnu Williamsovi a jeho manželce Emily, herečce německého původu. Ve dvou letech osiřela a osm let ji pak vychovávali v několika sirotčincích, na něž neměla zrovna ty nejlepší vzpomínky. 

V roce 1907 se na ni ale usmálo štěstí. Dostala možnost odjet na prázdniny do Německa ke svým vzdáleným příbuzným Henriettě Karopové a jejímu manželovi Karlu Klindworthovi. Tento klavírista, učitel hudby a skladatel byl žákem Ference Liszta a oddaným přívržencem a přítelem Richarda Wagnera

Hezká a poddajná 

Německá tetička a strýček si nesmělé děvčátko zamilovali, a dokonce ji po čase adoptovali. Díky nim se Winifred seznámila s hudbou Richarda Wagnera a brzy znala jeho opery téměř zpaměti. A nejen to! V roce 1914 s adoptivními rodiči navštívila i Bayreuth a rodinu Wagnerových. Zalíbila se i Cosimě Wagnerové, vdově po slavném skladateli a dceři Ference Liszta. Winifred byla mladá, hezká, poslušná a tvárná. Přesně takovou Cosima potřebovala pro svého jediného syna Siegfrieda, starého mládence, který se rozhodně nehrnul do ženění.

Když se „provalila“ synáčkova tajná homosexualita či spíše bisexualita, bylo potřeba záležitost zamaskovat svatbou. K té ho Cosima nakonec donutila. Winifred se do šestačtyřicetiletého Siegfrieda bezhlavě zamilovala a v září 1915 se za něj provdala. Svůj úkol – zachránit rod Wagnerů před vymřením – dokonale splnila. První léta manželství probíhala velmi šťastně, Siegfried dokonce „zapomněl“ na svou homosexualitu, která byla v té době trestná. Na čas se tak stal oddaným manželem a milujícím tatínkem čtyř krásných dětí, které přišly na svět v rychlém sledu. 

Obdiv 

Po několika letech sice manželské vztahy ochladly, protože Siegfried se opět uchýlil k pánské společnosti, nicméně rodina zůstala zachována. Winifred se ukázala jako velmi schopná a moderní žena – v tom měla Cosima Wagnerová šťastnou ruku. Byla první ženou-řidičkou v Bayreuthu, dělala osobní šoférku nejen svému manželovi, ale později prý vozila i Adolfa Hitlera

S Hitlerem se manželé Wagnerovi seznámili v roce 1923. Když ho pak po nezdařeném mnichovském pokusu o puč uvěznili, Winifred, která ho nekriticky obdivovala, mu posílala mu do vězení procítěné dopisy. Zásobovala ho též potravinami, balíky papíru i psacími potřebami. Často se zdůrazňuje, že měla zásluhu na tom, že Hitler napsal ve vězení Mein Kampf – právě na papír od ní. 

Adolf Hitler velmi obdivoval hudbu Richarda Wagnera, a tak samozřejmě rád přijal pozvání na Bayreuthský hudební festival. Poprvé tam zavítal v roce 1925 a poté jezdíval do Bayreuthu pravidelně, hlavně kvůli Winifred. Také Wagnerovy děti si strýčka Wolfa, který si s nimi rád hrál, četl jim pohádky a nosil drahé dárky, velice oblíbily. I ony mu směly tykat a kdykoli za ním přijít. 

Dvojí odmítnutí 

V roce 1930, čtyři měsíce po smrti Cosimy Wagnerové, zemřel nečekaně i Siegfried. A Winifred se stala podle jeho závěti ředitelkou festivalu. Někdy v té době Hitler požádal Winifred o ruku, a to dokonce dvakrát. Ona ho ale odmítla. Přece si nevezme takového nýmanda! Natvrdo mu řekla, že coby ředitelka festivalu potřebuje muže s vyšším společenským postavením. 

Když se dostal Hitler v roce 1933 k moci, znovu už jí tuto nabídku neučinil. V každém případě byla Winifred kromě Evy Braunové jedinou ženou, s níž se mínil oženit. Později ale vyšlo najevo, že Siegfried – jako by něco tušil – v závěti ustanovil svou ženu ředitelkou festivalu jen do té doby, než jejich děti dosáhnou zletilosti, nebo dokud se ona znovu nevdá. Tuto drobnost ale nejspíš Winifred Hitlerovi zamlčela.

Židovští přátelé 

Přestože Adolf Hitler pravidelně jezdil do Bayreuthu i nadále, důvěrný vztah mezi ním a Winifred postupně z jeho strany ochladl. Nicméně Winifred další vývoj Adolfovy kariéry kancléře navýsost těšil a dobrých kontaktů čile využívala. Svou vůli proti ní neprosadil ani Joseph Goebbels. Díky tomu mohla řadě svých židovských přátel a známých doslova zachránit krk. Rovněž pro festival, který balancoval na pokraji bankrotu, představovalo přátelství s Vůdcem doslova požehnání. Státní dotace a jeho pravidelné návštěvy postavily festival opět na nohy. Traduje se, že když Hitler nesouhlasil s obsazováním židovských umělců na festivalu, Winifred ho prý pohotově uzemnila: „Víš, kdo pomohl obnovit Bayreuth? Židi a buzeranti." 

V roce 1940 prý Hitler naposledy navštívil Hudební slavnosti v Bayreuthu. Od té doby se s ním Winifred ke své lítosti osobně nesetkala. Údajně snad proto, že žádala o záchranu stále více židovských umělců či přátel. A tak se její prosby skrze sílící vliv Hitlerova osobního tajemníka Martina Bormana, který je filtroval, k vůdci vůbec nedostaly. 

Odsouzení 

Když se po válce Winifred dozvěděla, že se Hitler oženil s Evou Braunovou, nemohla tomu uvěřit. Považovala to za novinářskou kachnu. S nacistickou ideologií ale souzněla i po pádu Třetí říše. A na Hitlera vždy vzpomínala jako na dobrého přítele. Sympatie k němu se až do své smrti nikdy nesnažila maskovat. Když ji pak po válce soudili, uvedla, že s Hitlerem nikdy neměla intimní styky. Bez trestu však neodešla.

Odsoudili ji k 450 dnům zvláštních prací a ztrátě 60 % majetku. Především ale musela odstoupit z vedení Bayreuthského festivalu – ve prospěch svých synů Wielanda a Wolfganga. Její blízké vztahy s Hitlerem ji pro další vedení festivalu trvale diskvalifikovaly. Od padesátých let pak ráda v rodinné vile Wahnfried hostila vdovy po bývalých nacistických prominentech. Zemřela v roce 1980 v nedožitých 83 letech…


Další články v sekci