Měl Měsíc v minulosti hustou atmosféru?

Našeho souputníka obklopuje atmosféra i dnes. Jedná se však o natolik řídký plynný obal, že je opravdu obtížné o něm mluvit jako o klasické atmosféře. V minulosti ale na Měsíci zřejmě panovaly zcela jiné poměry...

30.07.2022 - Michal ŠvandaPři radioaktivních rozpadech prvků z měsíční kůry a pláště vznikají plynné prvky jako helium či radon. Další zdroj plynů představuje bombardování mikro­meteoroidy, účinky slunečního větru nebo tzv. naprašování. Vzniklé plyny se nějakou dobu v blízkosti Měsíce udrží a tvoří nestabilní vzdušný obal. Jeho tlak při lunárním povrchu je o 15 řádů nižší než tlak zemské atmosféry při hladině moře, což ovšem stále znamená 80 000násobek průměrné hustoty kosmického vakua v blízkosti Země. Přesto zřejmě můžeme prostředí na Měsíci považovat za technické vakuum.

TIP: Všechny barvy Měsíce: Náš šedý souputník ve skutečnosti hraje mnoha barvami

Nicméně v minulosti možná panovala jiná situace. Ze vzorků získaných misemi Apollo vyplývá, že zhruba před 3–4 miliardami let nejspíš našeho průvodce obklopovala slabá atmosféra srovnatelná s dnešní marsovskou. Měsíc si ji udržel asi po dobu 70 milionů let, přičemž její zdroj tvořily zřejmě plyny uvolněné při vulkanických procesech. Netrvalo však dlouho a zmíněný plynný obal definitivně obrousil sluneční vítr.


Další články v sekci