Mezi námi námořníky: Proč je námořní míle delší než ta běžná?

Námořní míle je na rozdíl od té klasické delší o 242 metry. Čím je dán tento rozdíl a jak vznikl?

22.10.2023 - Barbora JelínkováJednotka vzdálenosti používaná námořníky a piloty odpovídá 1 852 metrům. Je tedy o něco málo delší než standardní míle s 1 610 metry, nicméně téměř totožná hodnota představuje spíš dílo náhody. Námořní míle totiž koresponduje s jednou minutou zeměpisné šířky, zatímco „běžnou“ míli definoval anglický parlament roku 1592 jako osm furlongů neboli jednotek uplatňovaných při dostizích.

Piloti a kormidelníci se řídí jinými jednotkami než třeba řidiči především proto, že při dopravě na větší vzdálenosti již hraje roli zakřivení Země. Od roku 1970 pak tvoří námořní míle stanovená Mezinárodní hydrografickou organizací standard pro námořní a leteckou dopravu, který sjednocuje měření na celém světě a zjednodušuje navigaci v odlišných regionech. 


Další články v sekci