Milovaná, přesto odmítaná: Nelehký život kněžny z Hohenbergu

Byla tajemná, krásná, inteligentní a okouzlila následníka rakouského trůnu. Pro vídeňský dvůr ale byla nevyhovující nevěstou a zcela nevhodnou kandidátkou na titul císařovny

14.11.2016 - Michaela Kovačková25. června 1900, přesně týden před svatbou, vyšly v novinách první oficiální zprávy o připravovaném sňatku. Před svatbou musel František Ferdinand prohlásit mimo jiné například i to, že manželství s Žofií Chotkovou není „rovnorodým, nýbrž morganatickým“, tudíž že ani Žofii, ani potomkům nenáležejí práva, pocty, tituly, erby, výhody atd. Ráno v den svatby povýšil císař František Josef hraběnku Žofii Chotkovou vlastnoručním listem na kněžnu z Hohenbergu.

Štěstí na Konopišti

Po svatbě se uchýlili na zámek Konopiště, kde již bez utajování prožívali svoje líbánky. Manžele nerozdělily ani ústrky, kterých se jim hojně dostávalo. Například Žofie nemohla doprovázet svého manžela do divadla, nesměla s ním cestovat v jeho kočáře, navštěvovat plesy atd. Žofie však všechno snášela s nadhledem. I když pravidelně dostávala výhružné dopisy, byla za zády pomlouvána a veřejně zostuzována, ani jedenkrát se nerozčílila a chovala se vždy důstojně a mile.

Uvnitř ale odmítáním tiše trpěla. Oba manželé pykali za své rozhodnutí tím, že se výrazně omezily jejich styky s rodinou. Rodina Františka Ferdinanda nemohla Žofii přijít na jméno, Chotkovi zase nebyli dost urození na to, aby Žofii mohli oficiálně navštěvovat. A tak novomanželé nacházeli štěstí v rodině vlastní. Po dlouhém a těžkém porodu přišla roku 1901 na svět holčička Žofie, rodiči nazývána Pinki, v roce 1902 se narodil syn Maxmilian. Rok na to byla Žofie opět těhotná, ale potratila a roku 1906 přibyl do rodiny syn Ernst. Již roku 1908 se manželé těšili na další dítě – syn se ale narodil mrtvý a lékaři Žofii před dalším těhotenstvím varovali.

Stabilní manželství a dobrá výchova dětí možná přispěly k tomu, že byl Žofii 21. července propůjčen predikát „Jasnost“, který ji posunul v hodnostním pořadí o několik stupňů výše. V roce 1909 pak byla povýšena na vévodkyni a získala predikát „Výsost“. Za tyto kroky byla samozřejmě dvojice ráda, ale nejvíce šťastní byli František Ferdinand a Žofie doma se svými dětmi. Byla to láska téměř pohádková. I ti největší skeptici museli uznat, že toto manželství bylo přešťastné…


Další články v sekci