Mladé císařství: Dobová mapa z roku 1806
Mapa znázorňuje západní část rakouského císařství (tedy bez Uher) těsně po jeho vzniku v roce 1806. Autorem mapy byl Josef Max, Freiherr (svobodný pán) von Liechtenstern, narozený roku 1765 ve Vídni jako syn císařského důstojníka. Spoluautorem této mapy byl Ludwig Grafen von Holgarth. Vydalo ji vídeňské nakladatelství Kunst und Industrie Comptoir, které působilo na přelomu 18. a 19. století.

Zajímavosti mapy

Přestože je mapa datována rokem 1806, nejsou zde ještě zaznamenány všechny výše uvedené změny ve státním  uspořádání. Je to zřejmě dáno časovou náročností na vznik nové mapy. Rytecké a následně tiskařské práce trvaly i několik měsíců a mapy tedy často odrážely již zastaralý stav.

V legendě i mapovém poli je v Čechách a na Moravě znázorněno rozdělení podle tehdejších krajských správních celků. Zvláštností je, že ačkoliv v legendě můžeme nalézt i rozdělení slezských krajů, Těšínského (Teschner Kreis) a Opavského kraje (Tropauer Kreis), v mapě jsou zakreslena také Slezská knížectví: knížectví Krnovské (Fürstenth. Jaegerndorf), knížectví Opavské (Fürstenth. Troppau) a tak dále.

Kolorování

Tisk map byl dlouhou dobu pouze jednobarevný a barva byla ručně doplňována do již vytištěné mapy. Tento proces se nazývá kolorování. Mapy s původním vybarvením jsou hodnotnější, a proto velmi často dochází k dodatečnému vybarvování starých map. Na prezentované mapě můžeme nalézt chyby v koloraci hranice mezi územními celky. Jde například o chybně započatý zákres modrou barvou zemské hranice mezi Čechami a Moravou po krajské hranici mezi Znojemským a Jihlavským krajem. Proto se můžeme domnívat, že mapa byla dobarvena dodatečně, patrně někdy v období po první světové válce, aby byla atraktivnější pro sběratele.

  • Zdroj textu

    Tajemství české minulosti 11/2011

  • Zdroj fotografií

    Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity


Další články v sekci