Mládí na cestách: Šťastná léta nešťastného císaře Karla Habsburského

Na všech místech, kde žili, vyrůstal malý arcivévoda v láskyplném prostředí, matka se mu velice zodpovědně věnovala a dbala zejména na jeho vzdělání

24.05.2016 - Jiří PernesKdyž se Karel narodil, sloužil jeho otec v Brně. V moravském hlavním městě žila rodina až do roku 1890, kdy císař arcivévodu přeložil ke 4. dragounskému pluku do Enns. Na podzim 1891 se stěhovali opět – tentokrát do Prahy. Avšak ani pobyt tady netrval dlouho. František Josef I. v roce 1893 Ottu znovu přeložil, tentokrát k 9. husarskému pluku v maďarské Šoproni. Když se koncem devadesátých let 19. století rodina arcivévody Otty přestěhovala do Vídně, rozhodla Marie Josefa o zásadní změně synova vzdělávání. 

Studia na gymnáziu

Až dosud se – tak jako všichni jeho mužští příbuzní – podroboval domácímu vyučování; docházeli za ním přední znalci vybraných vědeckých oborů. Nyní však matka prosadila, že je nutné, aby Karel začal studovat na gymnáziu. To v císařské rodině nebylo samozřejmé. V deseti letech tedy začal jako takzvaný neveřejný žák navštěvovat gymnázium U Skotů (Schottengymnasium) ve Vídni, které spravoval řád benediktýnů. Znamenalo to, že i nadále studoval soukromě doma, ale v gymnáziu skládal před odbornou komisí zkoušky. Současně měl své trvalé místo ve třídě, kam pravidelně docházel zejména na hodiny fyziky a chemie. Karel se vskutku osvědčil jako velmi dobrý žák a závěrečné zkoušky složil roku 1904 se skvělým prospěchem.

V osmnácti letech musel mladý arcivévoda nastoupit vojenskou dráhu, která pro většinu mužských příslušníků panovnického rodu byla celoživotním údělem. Kariéru zahájil u dragounského pluku číslo 7 ve Staré Boleslavi. Některé jeho eskadrony byly umístěny také na jiných místech, ještě méně atraktivních. Jedna sídlila v Chudeřicích u Bíliny, a právě sem mladý princ narukoval v hodnosti poručíka. Ale prostředí, do nějž přišel, mu nijak viditelně nevadilo a vojenskému životu se brzy přizpůsobil. Dne 1. listopadu 1906 obdržel další hvězdu a stal se nadporučíkem. 

Přednášky na Hradčanech

Krátce poté Karel Chudeřice opustil. Arcivévodkyně Marie Josefa dosáhla nyní císařova souhlasu s tím, aby studoval na univerzitě. Arcivévoda Karel se ubytoval na Hradčanech a tam za ním docházeli přední profesoři. Zorganizovat výuku a vybrat nejjasnějšímu studentovi učitele dostal za úkol přední český historik Antonín Rezek. Ten mezi Karlovy přednášející zařadil českého historika Jaroslava Golla, právníka Emila Otta a ekonoma Albína Bráfa, stejně jako německé profesory Pfaffa či Ulbricha. Po dvou letech arcivévoda Karel svá studia ukončil a v létě 1908 se vrátil k 7. pluku lotrinských dragounů. 

  • Zdroj textu

    Živá historie 3/2013

  • Zdroj fotografií

    Wikipedie


Další články v sekci