Nález římského opevnění v německých Cáchách potvrzuje staletý mýtus

Archeologové odhalili v centru německých Cách 1 700 let staré římské opevnění. O jeho možné existenci odborníci spekulují již 140 let.

22.04.2024 - Martin ReichmanBěhem archeologických prací, souvisejících s rekonstrukcí vodovodního, plynového a elektrického vedení v centru německých Cách, narazili odborníci na zdivo, které svým složením a formou připomíná stavby z časů Římské říše. Následný výzkum prokázal, že jde o zbytky 1 700 let starého opevnění, které mělo město chránit před nájezdy barbarů.

O existenci opevnění odborníci spekulují již nejméně 140 let, až doposud ale chyběly potřebné důkazy. „Během vykopávek byl odhalen základ mohutného zdiva, které vzhledem ke stavební technologii musí pocházet z římské doby,“ uvádí v tiskové zprávě archeoložka Dr. Donata Kyritzová.

Obrana proti barbarům

„Způsob, jakým byla zeď postavena, ukazuje, že jde o stavbu římského původu. Malta podobná betonu a výběr materiálu jsou pro římské období typické. Také rozměry a způsob založení zdiva se liší od technik používaných ve středověku,“ vysvětluje archeoložka.

Římané zeď podle vědců postavili pravděpodobně ve třetím století v souvislosti s množícími se nájezdy barbarů. Kolem roku 275 n. l. město barbaři zcela zničili, což Římany podnítilo k vybudování obranné pevnosti zvané castrum kolem městského tržiště.

„Víme, že castrum bylo postaveno jako reakce na nájezdy germánských kmenů kolem let 275 a 276 n. l.,“ potvrzuje archeolog Andreas Schaub, který se na vykopávkách podílí. „Nevíme, zda šlo o místo se stálou vojenskou posádkou, nebo zda se zdejší obyvatelé museli bránit sami. Víme ale, že opevnění fungovalo. Nemáme žádné indicie o tom, že by došlo k nějakému velkému ničení po jeho vybudování.“

Možná podoba opevnění. (zdroj: Stadt Aachen, Andreas Schaub, CC BY 4.0)

Celková délka stavby zatím není známá. Odborníkům se doposud podařilo odhalit jen zhruba sedm metrů dlouhý a přibližně 90 centimetrů tlustý kus zdiva, části keramiky a zvířecí kosti. Podle archeologů se castrum skládalo z hradeb, věží a téměř 20 stop širokého příkopu. Opevnění zřejmě obklopovalo celé centrum města, dokud ho obyvatelé města ve 12. století nezbourali. Skutečnou velikost a další podrobnosti o dávném opevnění zřejmě potvrdí až probíhající výzkum.


Další články v sekci