Návrat spalniček: Proč se vrací již téměř vymýcená choroba?

Dlouhá léta lékaři považovali spalničky za téměř vymýcenou chorobu, jež se jen sem tam vynoří, ale nepůsobí zásadnější komplikace. V poslední době se však vrací s nečekanou silou, především kvůli podcenění očkování dětí a dorostu

14.05.2018 - Zuzana Rychlá



Spalničky jsou vysoce nakažlivé. Šíří se vzduchem kapénkami a jejich původcem je virus spalniček. V zemích, kde nebylo zavedeno očkování, jsou spalničky život ohrožujícím onemocněním. Z celosvětového pohledu jsou nejčastější příčinou úmrtí dětí do pěti let. Více než 95 % těchto úmrtí je v rozvojových zemích se špatným nebo prakticky žádným zdravotnictvím.

Nebezpečná nakažlivost

Nemocný do svého okolí vylučuje virus už čtyři dny před prvními příznaky, kdy se cítí a vypadá zcela zdráv. Může tak nakazit všechny vnímavé osoby ve svém okolí. Po výsevu vyrážky se virus šíří ještě další čtyři dny a ve vzduchu vydrží cirkulovat další dvě až tři hodiny poté, co nakažený člověk opustí místnost. Některé odborné studie uvádějí, že od člověka nakaženého chřipkou se nakazí další tři vnímavé osoby, od člověka nakaženého spalničkami však až dalších osmnáct lidí. Proto se spalničky považují za jedno z nejnakažlivějších infekčních onemocnění.

Spalničky jsou označovány za dětskou nemoc, dospělým se však nevyhýbají. Kvůli tomuto zařazení však u nich často dojde k diagnóze později a může tak dojít k řadě komplikací – například zápalu plic, zánětu středního ucha, vedlejších dutin nosních nebo zánětu mozku. U neočkovaných a oslabených jedinců může průběh onemocnění v extrémních případech skončit až smrtí. Na spalničky není žádný specifický lék. Léčí se pouze projevy onemocnění – horečka a další nepříjemné symptomy.

Důležitá prevence

Očkování proti spalničkám je podle zkušeností lékařů a hygieniků nejúčinnější preventivní opatření. Hygienická stanice hlavního města Prahy proto především rodičům doporučuje překontrolovat, zda jsou jejich děti proti spalničkám chráněny příslušnou vakcinační látkou. Pokud zjistí, že ne, měli by tak podle doporučení HSHMP vyhledat praktického lékaře pro děti a dorost a nechat děti očkovat. Hygienická stanice také nabízí v případě potřeby odbornou radu.

„Z dosud nemocných dětí v Praze jich šestnáct proti spalničkám očkováno nebylo. Čtyři děti nedosáhly věku třinácti měsíců potřebného k očkování. U dvanácti dalších rodiče očkování odložili nebo zcela odmítli. 

Pět dětí bylo očkováno na Ukrajině. Jeden cizinec o svém očkování nedohledal potřebné informace. Z prozatím nemocných dospělých čtyři lidé ve věku čtyřiačtyřicet až sedmačtyřicet let absolvovali očkování jen jednou dávkou očkovací látky. Jednadvacet osob pak nedisponovalo žádným dokladem o očkování nebo o očkování neví. Kompletně dvěma dávkami očkování prokazatelně prošla jen jedna třicetiletá žena, která navzdory očkování onemocněla. Očkována však byla v raném věku,“ informoval o aktuální situaci šéf pražských hygieniků RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA.

Nezodpovědní rodiče

„Z našeho pohledu se tato skutečnost jeví jako značně problematická a postoj rodičů jako značně nezodpovědný. Je proto třeba opakovaně na rodiče apelovat, aby v současné situaci probíhajícího zvýšeného výskytu spalniček svůj postoj k tomuto očkování  přehodnotili,“ upřesnil hygienik.

TIP: Pět nejčastějších mýtů o očkování

Povinnost podrobit se stanovenému druhu pravidelného očkování je přitom fyzickým osobám s trvalým pobytem na území Česka a dále cizincům, jimž byl na území Česka povolen trvalý či delší přechodný pobyt, dána zákonem o ochraně veřejného zdraví. 

Typická vyrážka

Inkubační doba viru spalniček je 6–19 dní. Mezi první projevy patří kašel, zánět spojivek a rýma. Na sliznici v dutině ústní se mohou objevit charakteristické bílé skvrny na červeném podkladě, nazývané Koplikovy skvrny. O něco později se objevuje makulopapulózní vyrážka, která začíná typicky za ušima a postupně se odtud šíří přes obličej na celé tělo. Nemocný se cítí špatně, často má teplotu dosahující až 40 °C. Přežije-li, vyrážka ustoupí a dítě už dál není infekční.


Další články v sekci