Nejslavnější rodina Evropy: Seznamte se s Rothshildovými

Rodina Rothschildových vytvořila v Evropě hotové finanční impérium. Peníze a moc s sebou ale vždy nesou i stinnou stránku života v podobě závisti, a tak Rothschildové figurovali a dodnes figurují v řadě konspiračních teorií…

02.02.2017 - Judith Krulišová„Některé dynastie zůstávají. Rothschildové překračují všechny hranice.“ Tak se někteří vyjadřují o rodině, jejíž jméno v překladu z němčiny znamená červený štít, což odkazuje ke štítu, který visel před domem Mosese Amschela Bauera ve frankfurtském židovském ghettu. Po jeho smrti si první významný člen rodiny, jejíž jméno se stalo synonymem finančního impéria, změnil příjmení na Rothschild.

Rodina Rothschildových

Mayer Amschel, označený v roce 2005 za nejvlivnějšího podnikatele všech dob, se narodil v roce 1743 ve Frankfurtu, kde se věnoval obchodu se starožitnostmi, vzácnými mincemi, medailemi a cennými zvláštnostmi. Oženil se a společně se svou ženou Gutle vychoval pět synů a pět dcer. S rozrůstající se rodinou, jejíž potomci se usazovali v různých koutech Evropy, rostl i rodinný byznys. A změnila se i jeho náplň. Mayer už nebyl obchodník, stal se z něj bankéř! A jeho synové? Ty otec poslal do čtyř různých evropských měst za hranicemi Německa, aby tam začali podnikat a v případě problémů v jedné zemi se vzájemně podpořili. Na počátku 19. století bylo soukromé rodinné bohatství Rothschildů největší na světě. Skutečně...

V Evropě existuje jen jedna moc!

Jaká moc? Přece Rothschildové! To psaly francouzské noviny. Mezi jejich rodinnými příslušníky ale nebyli pouze bankéři a finančníci, o úspěšné a v různých oblastech významné členy rodina nouzi neměla. Charlotte de Rothschild otevřela Domov pro staré a nevyléčitelně nemocné a Společnost pro židovské emigranty. Lionel Walter Rothschild byl zoolog, který založil ohromné privátní přírodní muzeum přímo u sebe doma!

TIP: Jak se točí miliony: Rozvoj Ostravy je spojen s dynastií Rothschildů

Miriam Rothschild byla přírodovědkyně a první žena, která se stala správkyní Britského muzea. Její bratr Viktor byl zoolog. Kromě toho se ale během druhé světové války staral o bezpečnost Winstona Churchilla, když kontroloval, jestli jemu určené zásilky neobsahují výbušniny nebo jed. Peníze a moc s sebou ale vždy nesou i stinnou stránku života v podobě závisti, a tak Rothschildové figurovali a dodnes figurují v řadě iluminátských a antisemitských konspiračních teorií…


Další články v sekci