Nejvzácnější ze zbrojnic: Na Konopišti můžete navštívit jedinečnou sbírku zbraní

V konopišťské sbírce zbraní najdete chladné i palné zbraně, z nichž nejstarší pocházejí z období renesance a nejnovější z konce 19. století

24.08.2017 - Jiří RakPřestože hlavní část sbírky pochází z majetku severoitalského rodu d´Este, ve zbrojnici nechybí ani předměty ze středu Evropy či vzácné zbraně orientálního původu. Rod d´Este patřil k nejstarším italským šlechtickým rodinám a vévodové toho jména vládli několik staletí Ferraře a později Modeně. Známou osobností období přelomu 19. a 20. staletí byl rakouský arcivévoda František Ferdinand d´Este. Sám z rodiny d´Este nepocházel a predikát užíval jen proto, že šlo o podmínku převzetí bohatého dědictví. Právě on přemístil rodovou sbírku zbraní nejprve na zámek Artstetten a později na Konopiště.

Od renesance k Napoleonovi

Počátky estenské sbírky sahají zřejmě již na přelom 15. a 16. století. Ferrarští vévodové do ní pořizovali nejcennější zbraně a zbroje. Nepochybně jim šlo o reprezentaci, ale také o jistou investici. Postupně do sbírky přibývaly i nejrůznější dary a ukořistěné trofeje. Za zakladatele sbírky může být považován Ercole I., který se stal ferrarským vévodou v roce 1471. Nejstarší dochovaný inventář sbírky pochází z roku 1508. Další vévodové již budovali sbírku systematicky a její pověst stoupala současně s věhlasem ferrarských turnajových slavností.

Když vstoupil v říjnu 1796 Napoleon Bonaparte s vojskem do Modeny, nemohla jeho „rabovacímu“ zájmu uniknout ani estenská zbrojnice. A tak je dnes řada předmětů pocházejících z této sbírky k vidění v Musée de l´Arme v pařížské Invalidovně.

Do rukou Habsburků

Záhy po francouzské redukci však sbírka dostala významný přírůstek. V roce 1803 totiž vymřel po meči rod Obizzi a celý jeho majetek včetně zámku Catajo s vybavením zdědil Ercole III. d´Este. Estenská zbrojnice se tak obohatila o unikátní sbírku budovanou kondotiérem Benátské republiky Eneem Piem Obizzim a počet předmětů se přibližně zdvojnásobil.

Po smrti Marie Beatrice Ricardiny d´Este, která se provdala za rakouského arcivévodu Ferdinanda Karla, přešlo vlastnictví zbrojnice na Habsburky. Poté už zřejmě do sbírky historické předměty nepřibývaly, ale především František Ferdinand ji doplňoval o předměty s loveckou tematikou, jako jsou pušky, tesáky a prachovnice.

  • Zdroj textu

    Tajemství české minulosti 7-8/2013

  • Zdroj fotografií

    Archiv NPÚ (L. Bezděk, G. Čapková, P. Kříž)


Další články v sekci