Nerealizovaný titul Hrdina SNP: Jan Šverma - poslanec mezi povstalci

Pro muže, kteří se při SNP nejvíc vyznamenali, mělo vzniknout zcela nové vyznamenání. Na udělení titulu Hrdina SNP bylo navrženo šest mužů, ale zůstává paradoxem, že polovina z nich se povstání vůbec nezúčastnila

20.09.2016 - Martin VitkoUž v období první republiky se Jan Šverma (1901–1944) aktivně zapojil do politiky v rámci Komunistické strany Československa a brzy se vypracoval na jednu z jejích čelných osobností. Mimořádně aktivně si počínal při organizování mládeže a odborů. Kromě funkce poslance Národního shromáždění byl i redaktorem stranických novin a časopisů. Jako jeden ze členů Ústředního výboru KSČ emigroval v roce 1938 do Sovětského svazu, kde se spolu s dalšími podílel na vytvoření moskevského vedení KSČ.


Seriál Nerealizovaný titul Hrdina SNP

Zasloužilí bojovníci (vyšlo 13. září)

Poslanec mezi povstalci Jan Šverma (vyšlo 20. září)

Kontroverzní bojovník Daniel Gonda (vyšlo 27. září)

Ľudovít Kukorelli v čele skupiny Čapajev (vyšlo 4. října)

Československý tankista Štefan Tuček (vyšlo 11. října)

Hrdina Sovětského svazu Ján Nálepka (vyšlo 18. října)

Výsadkář a styčný důstojník Michal Pavlovič (vyšlo 25. října)


Ve funkci politického zmocněnce ÚV KSČ přiletěl koncem září 1944 do povstalecké Banské Bystrice. Ihned se aktivně zapojil do stranické činnosti, počínaje redigováním komunistické Pravdy – přes vystupování v rámci Hlavního štábu partyzánského hnutí až po přednášky pro frontové bojovníky.

Po potlačení povstání se odmítl vrátit letadlem do SSSR a raději ustoupil s bývalými povstaleckými vojáky a partyzány do hor. Během náročného těžkého přechodu hřebenů Nízkých Tater zahynul ve sněhové bouři na hoře Chabenec 10. listopadu 1944. Příčinou byla zřejmě kombinace přechozené chřipky a absolutního vyčerpání. 

Příště: Kontroverzní bojovník Daniel Gonda

  • Zdroj textu

    Válka REVUE SPECIÁL Slovenské národní povstání

  • Zdroj fotografií

    ustrcr.cz


Další články v sekci