Nevěsta Anna Tyrolská: Měla si vzít Rudolfa II., provdali ji za Matyáše

Velké věkové rozdíly či až příliš úzké příbuzenské vztahy nebyly v rodě habsburském nic neobvyklého. Ostatně dokládá to i životní příběh Anny Tyrolské...

15.11.2020 - Jana LádyováPříběh Anny Tyrolské, která se stala římskou císařovnou i českou a uherskou královnou, není zrovna typický. Původně ji totiž vyhlédli jako nevěstu už pro císaře Rudolfa II. Jenže ten se, jak známo, nejspíš nechtěl vůbec ženit. V Praze žil ve volném svazku se svou metresou Kateřinou Stradovou, s níž zplodil několik dětí. A přitom urozených nevěst měl zástupy! 

Marné naděje

Rudolf II. si každý sňatek rozmýšlel tak dlouho, až potencionální nevěstě došla trpělivost a vdala se za jiného. A to pak bylo teprve zle – Rudolf dostával záchvaty zuřivosti a urážel se. Jak si to jen mohla dovolit?! 

Podobné to nejspíš bylo i s Annou Tyrolskou. Také ona několik let čekala a dělala si plané naděje. Rudolf II. byl ovšem Anniným bratrancem, navíc byl starší o celých třiatřicet let! Byl totiž nejstarší syn krále a císaře Maxmiliána II. a dědic trůnu, kdežto Anna zase nejmladší dcera Maxmiliánova bratra Ferdinanda Tyrolského – z jeho druhého manželství s o více než třicet let mladší Annou Kateřinou Gonzagovou.  

Nový ženich

Když už bylo jasné, že se Anna svatby s Rudolfem nedočká, obrátila vdavekchtivá dívka svou pozornost k jinému příbuznému: Rudolfovu o pět let mladšímu bratrovi Matyášovi. Ostatně, Rudolf se mezitím v Čechách dostal do takových problémů, že ho zdejší šlechta za vydatné pomoci jeho bratra donutila abdikovat a na trůn si pak aristokraté nastolili právě Matyáše. Taková byla situace, kdež se za Matyáše v prosinci 1611 Anna Tyrolská provdala.

TIP: Poslední intrika nemocného císaře: Plánoval Rudolf II. sesazení svého bratra?

Ženich nebyl žádný mladíček. Bylo mu už čtyřiapadesát let a ženil se tak pozdě prý proto, že mu to Rudolf dřív nechtěl dovolit. Bývalý panovník o svém mladším bratrovi dokonce rozhlašoval, že je impotentní. Mimořádně ctižádostivý Matyáš byl v podstatě veselý člověk, i proto byla jeho svatba s Annou pojata jako velká oslava. Věděl, že v Tyrolsku, tedy Annině domovině, si na to potrpí. Láskou ke slavnostem byl tím proslulý především Annin otec Ferdinand.

Šťastné manželství

Sama Anna prý moc krásy nepobrala. Navíc se z ní kvůli výchově její bigotní matky se stala katolička do morku kostí. Často se mrskala bičíkem se stříbrnou rukojetí: to když měla pocit, že se provinila proti víře. Trestala se za hříchy. Jenže mnohdy nejspíš ani sama nevěděla, za jaké. Byl to zkrátka její vlastní recept na to, jak dosáhnout duševní rovnováhy.

Na Annu Tyrolskou po svatbě čekal důležité životní úkol – povít manželovi očekávaného syna. Jenže ač se velice milovali a jejich manželství bylo považováno za šťastné, kýžený potomek se stále nedostavoval. A Matyášovi, který navíc trpěl dnou, už v jeho věku sil valem ubývalo. Tu a tam se sice objevily zvěsti, že je mladá paní v požehnaném stavu, ale ty zprávy byly k zármutku všech stejně rychle dementovány. Ostatně, není se čemu divit, novomanželce už také táhlo na třicítku…

Dvojí korunovace

Císař Rudolf II. už v té době nežil. Zemřel v lednu 1612. Matyáš, který ho už dříve připravil o všechny tituly, si tak mohl připsat i ten poslední, císařský, jež Rudolfovi za života ještě zůstal. Samozřejmě jej získala i jeho žena Anna. Ke slavnostní korunovaci došlo ve Frankfurtu v červnu 1612. Matyášovi se tak konečně splnil životní sen a Anně nejspíš také. Čeho nedosáhla s Rudolfem, podařilo se jí s Matyášem. Za českou královnu ji korunovali 10. ledna 1616.

Kdykoli to neklidná doba dovolila, nežili manželé v Čechách, ale v Hofburgu. V parném létě se pak rádi uchylovali na lovecké sídlo Katterburg, které se tehdy nacházelo mimo vídeňské centrum. A právě Matyášovi se připisuje zásluha na tom, že zámeček změnil název. Podle půvabné fontány, kam císař chodil v době lovu s oblibou pít, se sídlo později přejmenovalo libozvučným jménem Schönbrunn. Jak Matyáš stárl, měl stále menší vliv na dění ve své rozsáhlé říši. Když začínalo být jasné, že se s Annou dědice nedočkají, zvolil svým nástupcem bratrance Ferdinanda z vedlejší štýrské větve. Nebyla to šťastná volba! 

Nový nástupce

Matyáš byl sice také katolík, ale ani zdaleka ne takový fanatik jako jeho nástupce. Snažil se s nekatolickou šlechtou „rozumně“ domluvit. Slíbil i dodržování Rudolfova majestátu. Přece jen mu záleželo na tom, jak velké daně bude z Čech dostávat. Peníze nutně potřeboval k financování válek s Turky, a tak raději příliš neprovokoval. 

TIP: Johann a Anna: Milostná romance, která otřásla habsburským domem

Jenže Ferdinand Štýrský měl úplně jinou náturu. Tlačil na Matyáše, aby byl na českou šlechtu tvrdší. Jenže zároveň proti němu intrikoval. Co na to Anna? Ferdinanda nenáviděla! Ale nezbývalo jí nic jiného, než něžně pečovat o těžce nemocného a na lůžko upoutaného Matyáše. Jeho dny se povážlivě krátily. 

Nakonec to ale byla Anna Tyrolská, která zemřela dřív. Stalo se tak v prosinci 1618. Matyáš svou milovanou choť přežil o pouhé tři měsíce. Oba byli nejprve pohřbeni v klášteře klarisek, odkud byly jejich ostatky v roce 1633 přeneseny do nově vzniklé Kapucínské hrobky, jejíž založení Anna iniciovala.


Další články v sekci