Nový výzkum potvrdil pravost zlatých mincí tajemného římského vládce

Detailní analýza mincí objevených před 300 lety v Transylvánii přinesla velké překvapení. Mince s údajným římským vládcem Sponsianem nejsou podle vědců padělkem.

30.11.2022 - Stanislav MihulkaV čele římské říše stálo množství vládců. Někteří jsou velmi dobře známí, o jiných toho naopak víme jen velmi málo. Někdy jsme dokonce na pochybách, zda tito vládci vůbec existovali, nebo zda jde jen o pouhé legendy. Mezi takové patří i Sponsian, který měl být římským či vojenským velitelem, vládnoucím na území římské provincie Dacia, tedy zhruba v místech, kde se dnes rozkládá Rumunsko.

Situaci komplikuje fakt, že tajemný Sponsian měl vládnout během období takzvané „krize třetího století“, datované zhruba mezi léta 235 až 285 n. l., kdy v římské říši panovala značná nestabilita a chaos. Během této krize se nejméně 26 osob prohlásilo římským císařem, přičemž šlo převážně o mocné římské generály. Sponsian mohl být jedním z takových vojenských velitelů, který se jen snažil získat moc.

Záhadný vládce na mincích

O tomto tajemném vládci neexistují žádné písemné záznamy. V jiném období římské říše by to prakticky vylučovalo jeho existenci, během zmíněného období chaosu a nestability ale docházelo k neobvyklým věcem. Existenci Sponsiana tak dokládá jen jeho podobizna na nevelkém souboru mincí, objeveném v roce 1713 v Transylvánii.

Mezi odborníky až doposud převažoval názor, že mince se Sponsianem jsou padělkem, navíc nepříliš zdařilým. Nedávno se ale do věci vložil tým britských odborníků, kteří mince detailně prozkoumali. S využitím světelné mikroskopie, ultrafialového zobrazování, rastrovací elektronové mikroskopie a infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací dospěli badatelé k překvapivému závěru. Vědci nejen že potvrdili stáří mincí, odhadované na zhruba 2 000 let, ukázalo se také, že tyto mince byly dlouho v oběhu a dlouhou dobu strávily v zemi.

TIP: Archeologové narazili v severním Izraeli na zlatý poklad byzantských mincí

I když stále zůstává řada nezodpovězených otázek, zdá se, že během „krize třetího století“ skutečně existoval člověk jménem Sponsian, který měl dostatečně velkou moc na to, aby nechal razit mince se svým jménem. Vědci nyní věří, že tato zjištění mohou podnítit další historiky a archeology, kteří by se mohli pokusit odhalit identitu této záhadné postavy a vrhnout tak světlo na tento neznámý kousek římské historie.


Další články v sekci