O čem se zdá ještěrům? Také ještěři mají dvě kvalitativně oddělené fáze spánku

Stejně jako lidé nebo třeba ptáci, i ještěři procházejí během spánku různými fázemi spánkových stavů. Podle vědců se tyto spánkové fáze zřejmě vyvinuly u společných předků ještěrů a savců před 350 miliony let. 

01.04.2024 - Zuzana TeličkováBěhem spánku probíhá v těle množství životně důležitých procesů: upevňování znalostí získaných během dne, vylučování metabolického odpadu z mozku, produkce hormonů, regulace tělesné teploty a obnova energetických zásob. Mohlo by se zdát, že mechanismy spánku se během evoluce vyvíjely z jednoho vzoru a měly by tedy být společné všem příslušníkům živočišné říše.

O čem se zdá ještěrům?

Vědci ale byli dlouho přesvědčeni, že dvě kvalitativně oddělené fáze spánku, jakými prochází člověk (útlumová fáze NREM a fáze REM, během níž tělo člověka vykazuje mnohé parametry na hranici bdělého stavu; fáze REM je spojována se sny), jsou společné pouze suchozemským savcům a ptákům. Dřívější studie, která se zaměřila na spánkové fáze agamy vousaté (Pogona vitticeps), dokázala, že stejnými dvěma stupni spánku procházejí i tito ještěři. Vědci z výsledků vyvodili, že spánkové fáze se zřejmě vyvinuly u společných předků ještěrů a savců před 350 miliony let. 

Tým biologů z francouzského výzkumného centra CNRS (Centre national de la recherche scientifique) a Univerzity Claudea Bernarda v Lyonu nejprve zopakoval experiment s agamou vousatou a poté se zaměřil na jiný druh ještěra – teju pruhovaného (Salvator merianae). Získané údaje potvrzují, že agama i teju ve spánku procházejí úseky NREM i REM, ale zároveň odhalují některé pozoruhodné rozdíly – jednak mezi spánkem ještěrů a spánkem savců, ale rovněž mezi oběma druhy ještěrů.

Zatímco spánková fáze REM je u lidí a jiných savců charakterizována mozkovou aktivitou a rychlými pohyby očí podobnými bdělému stavu, u ještěrů dochází v odpovídající fázi spánku k výrazně pomalejším očním pohybům. Aktivita mozku u teju pruhovaného je navíc velmi vzdálená činnosti mozku v bdělém stavu. Tyto pozorované rozdíly vykreslují komplexnější obraz REM spánku v království zvířat a jsou další pobídkou ke zkoumání spánku u nás samotných.


Další články v sekci